Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 •  

  A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

  Pályázat benyújtására jogosultak:

  a  2013. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil  szervezetek.

  FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos  célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

  A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka:  2016. január 1  – 2016. december 31.

  forrás, bővebben: emet.gov.hu

  Határidő: 
  vasárnap, 2016, január 10
 • A General Electric (GE) az Önkéntes Központ Alapítvány közreműködésűével, pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára, pro bono támogatás felhasználására.

  A „GE a fenntartható szervezetekért” maraton céljai: 

  A program fő célja, hogy az önálló fenntartható működés elérésében segítse a pályázati úton kiválasztott szervezeteket. A GE számára komoly érték a közösségekben aktívan, sikeresen jelenlevő közérdekű szervezetek fenntarthatóságának erősítése. 

   - A szervezet működését és fenntarthatóságát segítő projektek kialakítása, fejlesztése

   - Előre definiált probléma megoldása, a GE nemzetközileg elismert szakembereinek bevonásával

   - Olyan szakmai segítségnyújtás, tanácsadás, konzultáció, amely nagy hozzáadott értékkel bír, viszont amelyre a non-profit szervezet nem tud jelentősebb összeget fordítani

  Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, akik az alábbi területen kívánnak professzionális segítséget igénybe venni:

  Pénzügy

  - Kockázat és kintlévőség kezelés

  - Adótanácsadás

  - Pénzügyi tervezés

  - Üzleti tervezés

  - Számviteli tanácsadás

  IT /Informatika

  - MS Office rendszerfejlesztés

  - Adatbázis fejlesztés / kialakítás

  - Honlap fejlesztés

  HR

  - Vezetői tanácsadás

  - Time Management / Priorizálás

  - Szervezetfejlesztés

  Folyamatfejlesztés

  - LEAN Management

  - Erőforrás optimalizálás

  - Project Management

  Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat 

  A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezet vagy civil alapítású társadalmi vállalkozás számára. 

  A jelentkezést 2016. január 12., 18.00 óráig kell eljuttatniuk a ProBono.Volunteering@ge.com címre.

  A pályázatokat a GE és az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közös munkacsoportja bírálja el. 8 kiválasztott szervezet számára felkészítő alkalmat rendezünk 2016. január 22-én. Ezt követően valósulnak meg a szervezeti diagnózis konzultációk, melyek során a központi probléma és potenciális megoldások kerülnek meghatározásra. A diagnózis beszélgetések 2016. január 25. és 29. között kerülnek lebonyolításra. 

  A szervezeti diagnózist követően várhatóan 4 szervezet számára nyílik lehetőség a 2016. február 19-ére tervezett maratonon való részvételre.

  Minimum elvárások a pályázók felé: 

  - A csatolt Excel formátumú pályázati adatlap hiánytalan kitöltése

  - A megoldandó probléma / kihívás részletes meghatározása

  - Részvétel minimum 2 maximum 4 felkészült munkatárssal a szervezeti diagnózis eseményen, valamint a maratonon

  - Részvétel a felkészítő- és az értékelő találkozón

  A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek: 

  - A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége

  - A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása

  - A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége

  - A támogatandó ügy társadalmi jelentősége

  Nem pályázhat:

  - párt

  - párt által alapított alapítvány / egyesület

  - munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

  - Egy szervezet csupán egy pályázati anyagot nyújthat be, a részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára. A GE anyagi támogatást, nem biztosit a szervezetek számára, valamint fenntartja a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

  Kapcsolat: 

  E-mail: ProBono.Volunteering@ge.com

  Tel.: 06-20-801-5777

  Határidő: 2016. január 12. 

  Bővebben:onkentes.hu

  Határidő: 
  kedd, 2016, január 12
 • Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2016. évre vonatkozó „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016." című szakmai pályázati kiírásai.  A pályázat célja a civil szervezetek szakmai programjainak támogatása.

   A korábbi évekhez hasonlóan pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

   A pályázatokat legkésőbb 2016. január 15. és 2016. január 19. között, a szakmai pályázati kiírásokban megadott, kollégiumonként eltérő időpontokban, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

   Elérhetőség: HTTP://CIVIL.INFO.HU/WEB/NEA

   

  Határidő: 
  kedd, 2016, január 19
 •  

  Olyan projektek jelentkezését várják, amelyek a gyakorlatban már bizonyítottak, és van jövőjük is – vagyis amelyek a pályázat benyújtásakor már értékelhető eredményeket hoztak, és lesz folytatásuk.

  A részvételi lehetőség nyitott a magánszektorból, a civil szektorból (civil társadalmi kezdeményezések, NGO-k, nonprofit szervezetek, egyesületek) és a közigazgatásból érkező projektek számára, amennyiben azok Ausztria, Magyarország vagy Csehország területén valósultak meg. A Szlovákiában, Lengyelországban, Horvátországban, Szlovéniában és Németországban létrejött projektek közül csak a Bécs 300 kilométeres körzetében működőekkel lehet pályázni.

  Jelentkezés módja, határidők

  A pályázati időszak 2015. november 9-én, hétfőn kezdődik.

  A dokumentációt legkésőbb 2016. január 26-án, kedden 23.55-ig lehet a SozialMarie weboldalán feltölteni. Figyelem: a díj projekteknek, és nem a projektgazda szervezetek általános tevékenységének szól. A magyar pályázók magyarul adják be a pályázatot, mellékelve a pályázat angol nyelvű fordítását is.

  Határidő: 2016. január 26. 

  Bővebben:palyazatok.org

  Határidő: 
  kedd, 2016, január 26
 •  A pályázat célja olyan ötletek, bevált jó gyakorlatok, innovációk keresése, amelyek elősegíthetik a természetvédelmi szektor erősödését, önmegerősítésre való képessé tételét, az állami forrásoktól független, önszerveződő, lakossági bázisra épülő erősebb zöld civil szféra felé való elmozdulást.

  A legjobb ötletek beépítésre kerülnek egy ötlettárba, valamint a legjobb ötletek szerzői lehetőséget kapnak egy egyhetes angliai tanulmányúton való részvételre 2016 áprilisában az Ambios természetvédelmi szervezetnél (Devon, UK, Totness).

   

  A pályamű formája

  A pályamű olyan esszé formában kifejtett dolgozat legyen, amely nemzetközi kitekintéssel tárgyalja a zöld civil szektor megerősödésének lehetőségeit, jó gyakorlatait. Ehhez web- és irodalmi hivatkozásokkal alátámasztott példákat várunk. Lehetőség szerint minél több olyan ötletet tartalmazzon, amely hazai körökben még ismeretlen, vagy kevéssé elterjedt, de más országokban már kipróbált, kiemelve a javaslatok lehetséges hazai nehézségeit, a javaslat realitását.Terjedelme ne haladja meg a 15 gépelt A/4 oldalt.

   

  A dolgozat tagolása:

  1. Címlap, amely tartalmazza a civil szervezet legfontosabb adatait, a dolgozatban résztvevő munkatársak és/vagy önkéntesek nevét, pozícióját.

  2. A felvetett probléma (ti. a civil szektor megerősítésre szorul) érvényességének kifejtése (mennyire égető a probléma, miben érhetők tetten a hazai zöld civil szektor gyengeségei, milyen tényszerű adatok, folyamatok támasztják alá a problémafelvetés relevanciáját)

  3. A pályázó által legfontosabbnak talált gyengeségek, hiányterületek, problémák tömör kifejtése (pl. a hazai zöld civil szervezetek a forrásteremtés terén egyoldalúan csak pályázatokból igyekeznek céljaikat megvalósítani, miközben…). Ide érthetőek többek között a társadalmi kommunikáció, döntéshozókkal való kommunikáció, forrásteremtési potenciál, együttműködési, partnerségi készség, idegen nyelvek ismerete, célorientáltság, közös szakmai és szektorális érdekérvényesítés stb.

  4. A felsorolt hiányokra, problémákra javasolt megoldások, alternatív megközelítések, külön kiemelve a javaslatok lehetséges hazai nehézségeit, a javaslat realitását.

  5. A 3) és 4) pont alapján összeállított átlátható akcióterv, folyamatábra segítségével bemutatva.

  6. Összefoglaló

  7. Hivatkozások jegyzéke

   

  Kik nyújthatnak be pályázatot?

  A természetvédelem terén működő hazai bejegyzett civil szervezetek.

  Bővebben:palyazatok.org

  Határidő: 2016. január 31. 

   

  Határidő: 
  vasárnap, 2016, január 31
 • A Nőkért Globális Alapítvány (The Global Fund for Women) pályázatot hirdet a nők jogaiért, esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek részére.

  A pályázók köre:

  Olyan női csoportok jeletkezését várják, akik minden alábbi feltételnek megfelelnek:

   - a szervezet nem az Egyesült Államokban van

   - a szervezet elsődleges tevékenységi köre a női egyenjogúságért és a nők jogaiért való küzdelem

   - olyan csoport, amelyben nők dolgoznak, önálló jelentkezéseket nem fogadnak

   - a szervezetet nők vezetik, irányítják

  A pályázat részletei:

  A pályázat keretében a nők jogainak érvényesítésén dolgozó szervezetek évente 5.000 – 30.000 USD közötti támogatást nyerhetnek a projektjeik megvalósítására. Amenniyben a pályázó első alkalommal nyeri el a támogatási lehetőséget, úgy általában 5.000-15.000 USD támogatásra számíthat. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány hisz abban, hogy a nők tudják legjobban a saját igényeiket felmérni, a problémáikra megoldást találni, ezért a hatékonyság érdekében alapvetően női vezetőséggel rendelkező csoportokat támogatnak.

  A pályázat témakörei:

   - erőszakmentesség

   - gazdasági és poltikai érvényesülés

   - szexuális és családalapítással kapcsolatos jogok

  Bővebben:contactmksz.hu

  Határidő: 2016. február 28. 

   

  Határidő: 
  csütörtök, 2016, január 28
 • Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.”

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó működési pályázati kiírása (NEA-16-M).

  Ezzel lehetőség nyílik a civil szervezetek 2016. évi működésének támogatására.

  A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. A működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében jelenik meg minden kollégium tekintetében. A pályázatok beadási határideje – attól függően, hogy ki melyik kollégiumhoz pályázik - 2016. január 4-7. A szakmai programok támogatásához a pályázati kiírások meghirdetésére – a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése értelmében legalább 30 nappal a működési pályázat meghirdetése után – várhatóan 2015. december 28-án kerül sor.

  A Pályázati kiírás a CIVIL.INFO.HU/WEB/NEA/PALYAZATOK oldalon érhető el.

  Határidő: 
  hétfő, 2016, január 4
 • Ifj. Márkus Gábor Alapítvány a Magyar Triatlonsportért kuratóriuma pályázatot ír ki magyar állampolgárságú triatlon sportolók részére

  Pályázat feltételei:

  Pályázhat minden olyan 23 év alatti sportoló, aki 2015. naptári évben volt 23 éves, vagy annál fiatalabb. Továbbá aki eddigi sportmunkája alapján komoly nemzetközi eredmény elérésére képes az elkövetkezendő évben, években.

  Pályázat tartalmazza:

  a 2015-ben és akár korábban elért eredményeket, az eddigi pályafutást, a célokat, valamint a pályázati összeg felhasználásának megjelölését.

  A nyertes pályázónak vállalja:

  az alapítványt 2016-ban, mint egyik támogatóját feltünteti minden lehetséges alkalommal, illetve az alapítvány emblémáját elhelyezi a versenyruházatán. Személyesen részt vesz a díjátadó ünnepségen.

  Pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 27.

  Pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 8.

  Díjátadó ünnepség időpontja: 2016. január 8., péntek

  Pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat elektronikus úton, az alábbi címre kérjük küldeni: alapitvany@ifjmarkusgabor.hu

  Határidő: 
  péntek, 2015, november 27
 • KPMG Felelős Társadalomért Program 2015

  A KPMG 2015-ben is meghirdeti pályázati programját, amelynek célja a közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony és átlátható működésének támogatása. Ennek keretében komplex együttműködési lehetőséget kínálunk oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét, vagy pénzügyi, gazdasági fejlesztését kiemelten kezelő szervezetek.

  Mit kínál a KPMG a nyertes szervezetek részére?

  A Pályázat nyertesei részére a KPMG komplex együttműködési lehetőséget kínál a 2016-os évre, amely az alábbi elemeket tartalmazza: 

  1. Pro bono szolgáltatás

  A KPMG a pénzbeli támogatás mellett pro bono – anyagi ellenszolgáltatás nélküli – szakmai szolgáltatást kínál az együttműködő szervezetnek az alábbi területeken:

  - Könyvvizsgálat

  - Adótanácsadás

  - Átvilágítási és adóvizsgálati tanácsadás

  - Közvetettadó (áfa)-tanácsadás

  - Személyi jövedelemadóval és tb-vel kapcsolatos tanácsadás

  - Társasági adóval kapcsolatos tanácsadás

  - Adózási hírlevél

  - Vezetési tanácsadás, üzleti hatékonyság fejlesztése

  - Szervezeti stratégia áttekintése ás fejlesztése

  - Szervezeti struktúra áttekintése és fejlesztése

  - Folyamatfejlesztés (elsődlegesen támogató területeken)

  - HR tanácsadás (elsődlegesen támogató területeken)

  - Költséghatékonysági átvilágítás

  - Informatikai tanácsadás

  - Informatikai rendszer bevezetés előkészítésének támogatása

  - Projekt megvalósítási terv készítés támogatása

  - Belső rendszerek és folyamatok informatikai kontrollpontjainak ellenőrzése

   -Pénzügyi tanácsadás

  - Pénzügyi átvilágítás

  - Üzleti terv elkészítésének támogatása

  - Számviteli tanácsadás

  - Pályázatkészítés szakértői támogatása, technikai segítségnyújtás

   -Belső ellenőrzési, megfelelőségi szolgáltatás

  - Fenntarthatósági tanácsadás

  2. Adomány működési költség támogatására

  A KPMG által biztosított támogatási keret: minimum 250 000 Ft, maximum 750 000 Ft. A megpályázni kívánt összeget és annak tervezett felhasználását a pályázónak jeleznie kell a jelentkezéskor, de a támogatás mértékéről a zsűri dönt. 

  3. Lecserélt számítógépek

  A KPMG munkatársai által már nem használt, de működőképes eszközök átadása jogtiszta szoftverekkel. 

   

  Pályázat meghirdetése: 2015. szeptember 28.

  Pályázat beadási határideje: 2015. november 20. 15:00 

  Eredményhirdetés: 2016. január 15.

  A Pályázatokról önkéntes munkatársakból álló, független zsűri dönt. 

   

  A pályázat benyújtásának technikai feltételei:

  - Teljes körűen, elektronikusan kitöltött pályázati adatlap és mellékletek

  - Alapító okirat másolata

  - Közhasznúságot igazoló bírósági végzés másolata (2011. évi CLXXV. tv. alapján)

  - Az elmúlt két év egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

  - Hitelesen aláírt nyilatkozatok (köztartozásról és közzétételről)

  - A pályázati anyaghoz kapcsolódó további dokumentumok: pl.: SZMSZ, stratégia, etikai kódex, stb.

  Határidő: 
  péntek, 2015, november 20
 • Pályázatot hirdetett az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság

  A hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a célja az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) által meghirdetett pályázatnak. A rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 200 millió forint, amelyre forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. november 20-án éjfélig lehet pályázatot benyújtani. A pályázatok elbírálása a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő beérkezésének sorrendjében történik.

  A pályázat keretében megvalósítható a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével, a hulladékok keletkezésének megelőzésével és a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával illetve újrahasználatával kapcsolatos projekt. Nagyon fontos, hogy az a környezeti nevelésre, a környezettudatosság erősítésére, a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására irányuljon.

  Többek között szervezhető rendezvény (pl. workshop, kiállítás, tanulmányút, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és készíthető kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok), amely a lakosság egy részét, esetleg egy speciális célcsoportot szólít meg. A projekt megvalósítása során kiemelt szempont kell, hogy legyen, hogy helyi szinten, a helyi adottságokhoz és körülményekhez, valamint igényekhez igazítva ösztönözze cselekvésre, szemléletváltásra a lakosságot.

  Kik pályázathatnak?

  Többek között önkormányzatok, civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), gazdasági társaságok, köznevelési intézmények (óvodák, általános és középiskolák, szakképző intézmények, kollégiumok) és felsőoktatási intézmények, valamint egyházak, vagy ezek társulásai. A lehetséges pályázók körét az OKTF NHI a pályázati felhívásban pontosan meghatározta.

  A pályázati forrásról

  A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 200 millió forint. A pályázathoz önrész biztosítására nincs szükség. A minimálisan igényelhető összeg bruttó 2 millió, a maximálisan kérhető támogatás bruttó 5 millió forint. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek kifizetése előfinanszírozott formában történik. A nyertes pályázók az elbírálás után támogatási szerződést kötnek az OKTF NHI-vel. A projekt a támogatási szerződés aláírásától 2016. március 31-ig valósítható meg. A részletes pénzügyi és szakmai elszámolást 2016. április 15-ig kell benyújtani az OKTF NHI részére.

  A pályázat bnyújtása

  A pályázatot elektronikus úton a palyazat@szelektalok.hu címre, valamint postai úton 1 eredeti példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón kell megküldeni az OKTF NHI Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya részére az OKTF NHI postacímére (1380 Budapest, Pf.: 1172). A pályázati felhívás elérhető az OKTF NHI lakossági tájékoztató weboldalán.

  A pályázatok értékelése

  A pályázatok elbírálása során az OKTF NHI olyan szempontokat vesz figyelembe, mint a projekt célja, valamint, hogy az mennyiben illeszkedik az OKTF NHI alapvető célkitűzéseihez, a projekt újszerűsége és a célcsoport meghatározottsága. Szintén meghatározó kritérium, hogy mennyiben illeszkedik a projekt megvalósítása az elérni kívánt célcsoporthoz, valamint, hogy mennyiben adaptálható, másolható a projekt, és mennyiben van hosszú távú hatása.

  Határidő: 
  péntek, 2015, november 20

Oldalak

Print Friendly, PDF & Email