Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 • Az Európa a polgárokért program célja hozzájárulni az Európai Unió történelmének és sokszínűségének jobb megértéséhez és felhívni a figyelmet a megemlékezés, a közös történelem és értékek fontosságára

  Milyen projekteket támogat?

  a modernkori Európa történelmében létrejött önkényuralmi rendszerek (különösen, de nem kizárólag a holokauszthoz vezető nácizmus, a fasizmus, a sztálinizmus és a totalitárius kommunista rezsimek) kialakulásának okait vizsgáló, valamint az említett rezsimek által elkövetett bűnök áldozataira való emlékezést szolgáló projekteket

  a közelmúlt európai történelmének más meghatározó pillanatait és mérföldköveit érintő projekteket

  A program célja:

   - hozzájárulni az Európai Unió történelmének és sokszínűségének jobb megértéséhez

   - felhívni a figyelmet a megemlékezés, a közös történelem és értékek fontosságára

  A projekteknél elvárás:

   - különböző típusú szervezeteket (helyi önkormányzatok, nem kormányzati szervezetek, kutatóintézetek stb.) fogjanak össze

   - vagy  különböző típusú tevékenységeket (kutatás, nem formális oktatás, nyilvános viták, kiállítások stb.) valósítsanak meg

   - vagy különböző célcsoportokból származó polgárok részvételével folyjanak

  A projektek jellege:

   - a projekteknek nemzetközi szinten kell megvalósulniuk

   - vagy egyértelmű európai dimenzióval kell rendelkezniük

  A pályázó és a partnerek:

  Helyi / regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, a túlélők szövetségeit, az ifjúsági, oktatási és kutatási szervezeteket és a testvérvárosi szövetségeket.

  Partnerek száma:

  A projektben legalább egy tagállam szervezeteinek kell részt vennie. A nemzetközi projektek elsőbbséget élveznek.

  Költségvetés:

  Maximális támogatási összeg projektenként: 100 000 EUR

   

  A projekt helyszíne:

  A tevékenységeket a támogatható országok valamelyikében kell megrendezni.

  Támogathatósági időszak:

  A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak során meg kell kezdeni, az adott pályázat beadási határidejétől függően.

  A projekt időtartama:

  A projekt maximális időtartama: 18 hónap

  Forrás: tpf.hu

  Határidő: 
  kedd, 2016, március 1
 • A pályázat célja: 

  A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – nyugdíjasok számára fürdőbelépőjük támogatására pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást kedvezményes fürdőbelépőkre nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak. A támogatásban részesített pályázók a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető fürdőszolgáltatók köréből választva válnak belépésre jogosulttá legalább 5 alkalommal az adott fürdőhelyszínen.

   

  Kedvezményezettek köre:

  Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres, a 2016. évre megállapított havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.

   

  Azon pályázó, aki az „Üdülési pályázat nyugdíjasok számára 2016” pályázati felhívásra pályázatot nyújt be, jelen kiírás keretében nem részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.

   

  Elnyert támogatás esetén a támogatott 2500 Ft önrész befizetésével veheti igénybe a www.erzsebetprogram.hu oldalon elérhető fürdőszolgáltatók meghatározott szolgáltatásait kizárólag a pályázó nevére szóló elektronikus kártya segítségével.

   

  Általános pályázati feltételek:

  • A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó személy a www.erzsebetprogram.hu honlapon regisztráljon, majd személyes adatokkal feltöltött egyéni profilt (továbbiakban: pályázói profil) hozzon létre. A pályázó a regisztrációt követően visszaigazoló e-mailt kap. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválnia a pályázói profilját. A pályázattal kapcsolatos mindennemű kommunikáció a regisztráció során megadott e-mail címen történik. Egy e-mail címmel kizárólag egy személy regisztrációja lehetséges.

  • Pályázatot benyújtani kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon feltöltött – a kötelező adatokkal és melléklettel ellátott – pályázói profillal lehet.

  • A pályázói profil kötelező melléklete a „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez” elnevezésű dokumentum, amelyet kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon lehet benyújtani. Az aláírt dokumentumot digitalizált formában kell feltölteni a pályázói profilhoz JPEG / PNG formátumban, legfeljebb 1 MB méretben.

  • A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező melléklet nélküli, illetve nem aktivált pályázói profillal nincs lehetőség pályázat benyújtására.

  • Pályázat benyújtása kizárólag a kötelező adatokkal kitöltött, jelen pályázati felhívásban rögzített feltételeknek megfelelő pályázói profil rögzítését követően válik elérhetővé.

  • Egy pályázat keretében kizárólag egy jogosult személy nyújthatja be jelentkezését.

  • Egy személy kizárólag egy pályázat keretében részesülhet Az Alapítvány támogatásában.

  • A pályázat véglegesítésére kizárólag a kötelező pályázói nyilatkozatok elfogadását követően van lehetőség.

  • Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.

  • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.

  • A pályázat benyújtását követően apályázat azonosító számot, úgynevezett pályázatazonosítót1 kap. 

  • A pályázó legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30 napon belül az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást pályázatának feldolgozási eredményéről.

  • A támogatás igénybevételének feltétele a pályázati önrész határidőben történő befizetése az Alapítvány részére.

  • A pályázati önrész befizetésének határideje: 2016. március 31. Az önrészt egy összegben kell az Alapítvány által megküldött postai csekken keresztül vagy a www.erzsebetprogram.hu honlapon elektronikus bankkártyás fizetéssel az Alapítvány részére megfizetni.

  • Amennyiben a pályázati önrész a megjelölt határidőig nem kerül befizetésre, úgy a benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.

  • Az elnyert támogatást a nyertes pályázók a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett, valamint jelen pályázati felhívásban rögzített fürdőszolgáltatóknál vehetik igénybe a kiválasztott fürdőhelyszíneken belépőjegy megváltására legalább 5, legfeljebb 33 alkalommal.

  • A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki a 2014-es, valamint a 2015-ös évben nem nyert támogatást az Alapítványtól. 

  • Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2016. február 29. napjáig állnak fenn.

  • A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a kiválasztott fürdőhely(ek)re történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire.

   

  Amennyiben a támogatás nem kerül felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét veszti, illetve a befizetett önrész visszafizetésére nincs lehetőség.

  A pályázat benyújtható: 2016. február 29. napjáig 

  a www.erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.

   

  Tájékoztatás: 

  A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-programban részt vevő fürdőhelyeken képfelvételt (fénykép) és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat – maga vagy egyéb közreműködő bevonásával –, amelyeket az Erzsébet-program dokumentálása, népszerűsítése érdekében reklámozási és promóciós célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó beleegyezik a képfelvétel és a hangfelvétel illetve a film készítésébe, és annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

  Forrás: www.erzsebetprogram.hu

   

  Határidő: 
  hétfő, 2016, február 29
 • A pályázat célja: 

  A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – nyugdíjasok számára üdülési pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást üdülési szolgáltatásra nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

   

  Kedvezményezettek köre:

  Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres, a 2016. évre megállapított havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.

   

  Azon pályázó, aki a „Kedvezményes fürdőbelépők nyugdíjasok számára 2016” pályázati felhívásra pályázatot nyújt be, jelen kiírás keretében nem részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.

   

  Elnyert támogatás esetén a támogatott 5000 Ft önrész befizetésével veheti igénybe az üdülési szolgáltatást elő-, valamint utószezonban, az alábbiakban jelölt időszakokban:

  − előszezonban: június 15-ig;

  − utószezonban: szeptember 1. − december 31. között megkezdett üdülésre.

   

  Az elnyert üdülési támogatás kizárólag a pályázó nevére szóló elektronikus kártya segítségével vehető igénybe a pályázati önrész befizetését követően, a szállásfoglalás során kiválasztott üdülőkben.

   

  Általános pályázati feltételek:

  • A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó személy a www.erzsebetprogram.hu honlapon regisztráljon, majd személyes adatokkal feltöltött egyéni profilt (továbbiakban: pályázói profil) hozzon létre. A pályázó a regisztrációt követően visszaigazoló e-mailt kap. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválnia a pályázói profilját. A pályázattal kapcsolatos mindennemű kommunikáció a regisztráció során megadott e-mail címen történik. Egy e-mail címmel kizárólag egy személy regisztrációja lehetséges.

  • Pályázatot benyújtani kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon feltöltött – a kötelező adatokkal és melléklettel ellátott – pályázói profillal lehet.

  • A pályázói profil kötelező melléklete a „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez” elnevezésű dokumentum, amelyet kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványon lehet benyújtani. Az aláírt dokumentumot digitalizált formában kell feltölteni a pályázói profilhoz JPEG / PNG-formátumban, legfeljebb 1 MB méretben.

  • A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező melléklet nélküli, illetve nem aktivált pályázói profillal nincs lehetőség pályázat benyújtására.

  • Pályázat benyújtása kizárólag a kötelező adatokkal kitöltött, jelen pályázati felhívásban rögzített feltételeknek megfelelő pályázói profil rögzítését követően válik elérhetővé.

  • Egy pályázat keretében kizárólag egy jogosult személy nyújthatja be jelentkezését.

  • Egy személy kizárólag egy pályázat keretében részesülhet az Alapítvány támogatásában.

  • A pályázat véglegesítésére kizárólag a kötelező pályázói nyilatkozatok elfogadását követően van lehetőség.

  • Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.

  • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.

  • A pályázat benyújtását követően pályázat azonosító számot, úgynevezett pályázatazonosítót1 kap. 

  • A pályázó legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30 napon belül az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást pályázatának feldolgozási eredményéről.

  • Az üdülési támogatás igénybevételének feltétele a pályázati önrész határidőben történő befizetése az Alapítvány részére.

  • A pályázati önrész befizetésének határideje: 2016. március 31. Az önrészt egy összegben kell az Alapítvány által megküldött postai csekken keresztül vagy a www.erzsebetprogram.hu honlapon elektronikus bankkártyás fizetéssel az Alapítvány részére megfizetni.

  • Amennyiben a pályázati önrész a megjelölt határidőig nem kerül befizetésre, úgy a benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.

  • Az elnyert üdülési szolgáltatást a nyertes pályázók a www.erzsebetprogram.hu honlapon feltüntetett szálláshelyeken vehetik igénybe.

  • A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki a 2014-es, valamint a 2015-ös évben nem nyert támogatást az Alapítványtól. 

  • Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2016. február 29. napjáig állnak fenn.

  • A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire.

   

  Amennyiben a támogatás nem kerül felhasználásra, az elnyert támogatás érvényét veszti, illetve a befizetett önrész visszafizetésére nincs lehetőség.

  A pályázat benyújtható: 2016. február 29. napjáig a www.erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.

   

  Tájékoztatás: 

  A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az üdülési helyszíneken képfelvételt (fénykép) és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat – maga vagy egyéb közreműködő bevonásával –, amelyeket az Erzsébet-program dokumentálása, népszerűsítése érdekében reklámozási és promóciós célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó beleegyezik a képfelvétel és a hangfelvétel illetve a film készítésébe, és annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

  Forrás: www.erzsebetprogram.hu

  Határidő: 
  hétfő, 2016, február 29
 • A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen konstrukció az ifjúsági korosztály aktív közreműködésére építve, a közösségi aktivitás előmozdításával, a helyi közösségek és az önkéntesség megerősítésével kíván hozzájárulni e célok eléréséhez. A cél elérését a Kormány civil és egyházi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

  Jelen felhívásra támogatási kérelmet kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:

  - a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet is benyújthat támogatási kérelmet, ha telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban;

  - főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra5 szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, (kivéve egyházi szervezetek);

  - bírósági nyilvántartásba vételére (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2014. január 1-jét megelőzően került sor (kivéve egyházi szervezetek);

  - rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes települési önkormányzattól, arról, hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz;

  - a felhívás megjelenését megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredménye nem negatív;

  - valamint a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi besorolások valamelyikébe tartozik:

  - Egyéb szövetség (GFO 517)

  - Egyéb egyesület (GFO 529)

  - Egyéb alapítvány (GFO 569)

  - Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)

  - Bevett egyház (GFO 551)

  - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)

  - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)

  - Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

  Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Egy szervezet csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

   

  A rendelkezésre álló forrás

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40-55 db.

  Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

   

  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

  a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év március hó 7-től 2018. március hó 7-ig van lehetőség.

  Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

   2016. év április hó 8. nap

   2017. év január hó 18. nap

   2018. év március hó 7. nap

  b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

  Forrás, pályázati kiírás,kapcsolódó dokumentumok:

  EFOP-1.2.2-15 - Ifjúsági programok támogatása

  Forrás: www.palyazat.gov.hu

  Határidő: 
  péntek, 2016, április 8
 • Az alapítványok 2015-es évre vonatkozó 1%-os támogatás gyűjtése érdekében az EMSZ (Egészségügyi Média Szövetség) újabb pályázatot írt ki.

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Az Érthetően az Egészségért Alapítvány közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet civil szervezetek számára a 2015. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó helyi vagy országos szintű kampányok támogatására.

  A pályázat rövid leírása

  A pályázat során a sikeresen pályázó civil szervezetek 1%-os kampányához 70%-os támogatást nyújt az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az Egészségügyi Média Szövetség.

  A pályázat célja

  Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek számára személyi jövedelemadó felajánlásokat elősegítő tevékenységek támogatása.

  A 2015. évi személyi jövedelemadó-bevalláshoz és 1% felajánláshoz kapcsolódó országos szintű kampányok lebonyolítása, amelyek:

   - ösztönzik a felajánlókat, hogy a pályázaton nyert civil szervezet részére ajánlják fel 1%-aikat,

   - lehetőséget biztosítanak civil szervezetek számára, hogy alternatív módon, egészségügyi intézmények hiteles környezetében kampányolhassanak.

  Pályázati feltételek

   - Pályázhat minden társadalmi szervezet, amely jogosult 1%-os felajánlások fogadására és a jelen pályázati kiírás pályázatát nem zárja ki.

   - A pályázati űrlap hiánytalan kitöltése. 

   - Pályázati támogatás

   

  A rendelkezésre álló forrás mértéke: 15.000.000 Ft+ ÁFA.

  A pályázati támogatás minimuma: 35.000 Ft.

  A pályázati támogatás maximuma: 1.500.000 Ft + ÁFA

  A pályázati támogatás mértéke: 70%.

   

  A pályázatok benyújtásának módja A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Projekt Adatlap minden kérdésére választ adva kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló harminc napnál nem régebbi kivonatot és a törvényes képviselő által minden oldalán aláírt alapító okiratot.

  A pályázatot elektronikus példányban (CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével, vagy személyesen vagy e-mailen kell az Alapítvány számára eljuttatni. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a projekt nevét, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! 

   

  Postai úton: 1116 Budapest, Barázda u. 40. Személyesen: 1116 Budapest, Barázda u. 40. Elektronikusan: palyazat@erthetoen.hu

   

  A pályázati adatlap innen tölthető le.

   

  További információk:

  Szekér Enikő 06/20/540 1101       szeker.eniko@erthetoen.hu

  Jelentkezés: 2016. január 11-től!

  A pályázatok benyújtási határideje: 2016. február 10.

  forrás: www.nonprofit.hu

  Határidő: 
  szerda, 2016, február 10
 • A közép-európai együttműködés céljából létrehozott Visegrádi Csoport országai – Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia – által működtetett Nemzetközi Visegrádi Alap célja, hogy elősegítse elsősorban a visegrádi országok közötti szorosabb együttműködést a kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén egyéni vagy közös kulturális és tudományos rendezvények támogatásával, az oktatás és a diákcserék előmozdításával, a kölcsönös turizmus fejlesztésével, a határon átnyúló együttműködések, valamint a tagországok civil kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának támogatásával.

  TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

   - kulturális együttműködés

   - tudományos eszmecserék és kutatások

   - oktatás

   - diákcsere

   - határokon átnyúló együttműködés

   - turisztikai promóciók

  Bármilyen témával lehet pályázni, amely a visegrádi országok polgárainak és szervezeteinek aktív közreműködésével elősegíti az együttműködést a kultúra, tudomány és kutatás, az oktatás, az ifjúsági csere, a turizmus és a határokon átnyúló kooperáció terén.

  A projektben legalább három, visegrádi országból származó szervezetnek kell részt venni.

  PÁLYÁZÓK KÖRE

  Az Alap támogatásaira (az állami költségvetésből közvetlenül finanszírozott intézményeken, szervezetek kívül) gyakorlatilag mindenki pályázhat: szervezetek, iskolák, kulturális és kutató intézetek, helyi és regionális önkormányzatok, magánszemélyek.

  Határidő: 2016. december 01

  forrás: kerdezztervezzpalyazz.hu

  Határidő: 
  csütörtök, 2016, december 1
 • Kozma Lajos iparművészeti ösztöndíj

  (alapítva: 1987)

  A MANK az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából szervezi, pénzügyileg bonyolítja, gondozza és dokumentálja a minisztérium fiatal alkotóművészek és művészettörténészek pályakezdését segítő ösztöndíjpályázatait. A 12 állami ösztöndíjból négynél a teljes szakmai és pénzügyi lebonyolító, nyolc esetében pedig külsős szakmai intézmény bevonása mellett, mint pénzügyi lebonyolító vesz részt.

  A Kozma Lajos építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár tiszteletére létrehozott kézműves iparművészeti ösztöndíjat 1987-ban alapította a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, azzal a céllal, hogy segítse a 35 év alatti önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges kézműves-iparművészek pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához. Számukra így három éven keresztül nyílik lehetőség arra, hogy elsősorban alkotómunkával foglalkozhassanak. Minden évben beszámoló-kiállításon mutatják be az ösztöndíj ideje alatt készült alkotásaikat.

  Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal kézműves-iparművész, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.

  Új pályázóknál az 1981. január 1. után születettek jelentkezhetnek, korábbi ösztöndíjasoknál (akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot) az 1979. január 1. után születettek.

  Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, államilag finanszírozott másoddiplomás stúdiumát végző hallgató, továbbá aki 2016-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatás) részesül.

  Az ösztöndíjasonként havi bruttó 100.000 forinttal járó ösztöndíjban évente maximum 10 fő részesülhet. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el.

  Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig)

  Forrás: www.alkotomuveszet.hu

  Határidő: 
  szerda, 2016, február 3
 • A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-4.2.1-15 kódszámú) felhívás.

  A felhívás célja, a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.  A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói vagy az ingatlanok tulajdonosai:

  -           Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311; 312);

  -           Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);

  -           Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; GFO 373);

  -           Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11 );

  -           Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);

  -           Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);

  -           Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57, GFO 599).

  Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 11 236 millió Ft.

  A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 8-tól 2016. április 29-ig lehetséges.

  Forrás: www.palyazat.gov.hu

  Határidő: 
  péntek, 2016, április 29
 •  

  A Magyar Kárpitművészek Egyesülete – együttműködve a Magyar Művészeti Akadémiával és a Szépművészeti Múzeummal – Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság címmel 2017. április 13. és július 16. között nemzetközi kárpitkiállítást rendez, melyen minden magyar textilművész részt vehet a kiállításra közösen készítendő Arany-fal óriásfalikárpit installáció alkotójaként.

  E közös mű a falikárpit nyelvén megszólaló alkotók szövött ensemble-ja lehet, bemutatva e műfaj rendkívül változatos és színes arcú jelenkori gazdagságát. Az óriásfalikárpit 20x20 cm-es, tradicionális kárpit-technikával szőtt elemekből épül önálló műalkotássá, melyek gondolatiságukban követik az Apokalipszis vagy globális fenntarthatóság tematikát, szövött felületükben pedig megjelenik az aranyfonál (óarany). A 4-es vagy 5-ös felvetés sűrűségű kárpitokat minden résztvevő művész saját műtermében készíti el kiállításra kész állapotba, hátoldalán béléssel, alul-fölül tépőzárral ellátva. 

  A művek beadására a Magyar Kárpitművészek Egyesületének tagsága számára 2016. február 1-én 15 - 18 óra között, külső művészek számára pedig 2016. szeptember 3-án 15 - 18 óra között kerül sor az MKE székhelyén (1117 Budapest, Hamzsabégi út 8).

  Az MKE tagjai által készített alkotások zsűri nélkül vehetnek részt a közös falikárpit-installációban, külső művészeknél az MKE elnökségéből és a kiállítás kurátorából álló zsűri dönt a részvételről. Az Arany-fal óriásfalikárpit installáció minden alkotója szerepel a kiállításra készülő reprezentatív katalógusban.

  Balog Edit elnök – Lencsés Ida alelnök – Máder Indira alelnök

  Magyar Kárpitművészek Egyesülete

  forrás:http: www.alkotok.hu

  Határidő: 
  hétfő, 2016, február 1

Oldalak

Print Friendly, PDF & Email