Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 • Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2017. évre vonatkozó, NEA-17-M jelű, „Civil szervezetek működési célú támogatása 2017." című pályázati kiírása.

  A pályázat célja a magyar nemzeti civil önszerveződés működésének támogatása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásainak kiteljesedésében való segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulása és finanszírozása révén.

  A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. A NEA-17-M jelű működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében jelent meg.

  A pályázatokat legkésőbb 2016.01.17 és 2017.01.23 között, a pályázati kiírásban megadott, kollégiumonként eltérő időpontokban, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) és a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszerén keresztül (FAIR-ben) lehet benyújtani.

  A felhívások az alábbi linkeken érhetők el: pályázati kiírások

  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

   

  Civil szervezetek figyelem!

  A Heves Megyei Civil Információs Centrum tájékoztató napokat tart a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2017. évre vonatkozó működési pályázati kiírásával kapcsolatban az alábbi helyszíneken és időpontokban:

  2016. december 19. hétfő 15.00 - Gyöngyös, Főtér 9. - Mátra Honvéd Kaszinó, Zöld terem

  2016. december 19. hétfő 17.00 - Mátraderecske, Hősök tere 12. – Polgármesteri hivatal, Tanácsterem

  2016. december 20. kedd 16.00 - Eger, Kossuth Lajos u. 9. – Megyeháza, Eszterházy-terem

  A részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi elérhetőségeken tehet meg:

  Egri Norma Alapítvány – 36/420-660; normaalapitvany@gmail.com

   

  Forrás: civil.info.hu

   

   

  Határidő: 
  szombat, 2016, január 23
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt kiírást hirdet Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatására
  A kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma/cigány, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

  Pályázat benyújtására jogosultak:
  - nemzetiségi önkormányzatok;
  - alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, hagyományőrző, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató költségvetési szervek (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények);
  - létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt magyarországi nemzetiséghez kapcsolódó kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetek (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek);
  - nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
  - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55).

  (EPTK felületen - ld. 8.1. pontban - GFO kód besorolás alapján pályázat benyújtására technikailag a következő kódszámú szervezeteknek nyílik lehetősége az elektronikus pályázati felületen: 312, 351, 352, 371, 372, 516, 517, 519, 521, 526, 528, 529, 551, 552, 555, 559, 565, 569, 572, 573, 599. EPER-ben GFO kód megadására nincs szükség.)

  A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka:
  2017. január 1 – 2017. december 31.

  Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
  - nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák, kutatói programok szervezése;
  - nyomdakész alkotások kiadása, publikálása az alábbi témakörökben:
  a.    kulturális-közéleti nemzetiségi folyóiratok, magazinok (az országos nemzetiségi önkormányzatok által azonos jogcímen támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
  b.    konferenciák anyagai;
  c.    a térség tájékoztatását szolgáló nemzetiségi nyelvű hírlevél, iskolai újság;
  d.    egy adott nemzetiség nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai, színpadi, drámai művek);
  e.    a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok;
  f.    tudományos értekezések és ismeretterjesztő művek, már lezajlott kutatások eredményei;
  g.    képzőművészeti katalógusok, egy-egy nemzetiség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvű vagy többnyelvű albumok;
  h.    naptárak, térképek; kalendáriumok (évkönyvek);
  i.    CD-ROM-ok, DVD-k, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő egyéb kép- és hanghordozók;
  - az adott nemzetiség nyelvén íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése;
  - múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak kiállítási anyagának archiválása
  - nemzetiségi önkormányzatok saját elektronikus honlapjának létrehozása, működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése; (az országos nemzetiségi önkormányzatok által támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
  -  kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló programok;
  - nemzetiségi nyelvű hitéleti programok valamint a hazai nemzetiségek hagyományainak, nyelvének ápolását, a nemzetiségi identitás erősítését szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység.

  A pályázat elektronikus pályázói felületen történő véglegesítésének határideje:

  2017. január 15. 23:59

  A pályázati kiírás innen letölthető!

  Forrás: kormany.hu

  Határidő: 
  vasárnap, 2017, január 15
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázati kiírást hirdet a nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatására.
  A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében.

  Pályázat benyújtására jogosultak:
   - a 2014. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek.
  (EPTK felületen - ld. 8.1. pontban - GFO kód besorolás alapján pályázat benyújtására technikailag a következő kódszámú szervezeteknek nyílik lehetősége az elektronikus pályázati felületen: 516, 517, 519, 521, 526, 528, 529, 565, 569, 599. EPER-ben GFO kód megadására nincs szükség.)

  A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka:
  2017. január 1 – 2017. december 31.

  Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
  -a nemzetiségi civil szervezetek működése és feladatellátása.

  A pályázat elektronikus pályázói felületen történő véglegesítésének határideje:
  2017. január 15.  23:59

  A teljes pályázati kiírás innen letölthető!

  Forrás: kormany.hu

  Határidő: 
  vasárnap, 2017, január 15
 • A Kormány kezdeményezésére létrehozott szociális üdültetési rendszer, az Erzsébet-program ismét kedvezményes üdülési lehetőséget kínál nyugdíjasoknak, fogyatékossággal élőknek és nagycsaládosoknak. A pályázatok nyertesei az üdülési támogatást 2018 év végéig használhatják fel a programmal együttműködő szálláshelyeken, előzetes szállásfoglalást követően. A most megnyílt kiírásokra a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők november 25-ig pályázhatnak a www.erzsebetprogram.hu oldalon, érvényes regisztrációt követően, míg a nagycsaládosok számára december 1-jén nyílik meg a pályázati felület.

  A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ismét megnyitja szociális üdülési pályázatait a nyugdíjasok, a fogyatékossággal élők és a nagycsaládosok előtt. A pályázatokra először a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők jelentkezhetnek, mától egészen november 25-ig. A nagycsaládosok december 1-30. között pályázhatnak majd. Pályázatot benyújtani a korábbi évek gyakorlata szerint kizárólag elektronikusan, a www.erzsebetprogram.hu oldalon lehet, érvényes regisztrációt követően. A pályázatnyertesek a támogatást előzetes szállásfoglalást követően, 2018 év végéig használhatják fel a honlapon felsorolt, az adott pályázathoz hozzárendelt szálláshelyeken.

  A pályázatokon való részvétel legfontosabb feltételei ‒ a korábbiakhoz hasonlóan ‒ nyugdíjasok esetében a legalább 60 éves kor és a legfeljebb 111.000.- forintos nyugdíj; a fogyatékossággal élőknél a legalább 18 éves életkor és a jogosultság igazolása; nagycsaládoknál pedig, hogy az egy főre jutó átlagjövedelem ne haladja meg a minimálbér 85%-át. Minden pályázati feltétel részletesen olvasható ITT. INNEN tölthető le a Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez elnevezésű dokumentum, amelyet a pályázást megelőző regisztráció során szükséges a pályázói profilba feltölteni. Fontos, hogy azok a pályázók, akik 2016-ban már létrehoztak egyéni profilt, azoknak nem kell újra regisztrálniuk, csak a korábban megadott adataikat szükséges felülvizsgálniuk. A sikeres pályázat feltétele a pályázati hozzájárulás határidőben történő megfizetése is.

  A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 5 évvel ezelőtt egy újragondolt szociális üdülési programot és pályázati rendszert hívott életre családok, nyugdíjasok és fogyatékkal élők pihenésének támogatására. Az Erzsébet-programban 2017 végéig várhatóan meghaladhatja majd összességében az 1 millió főt azok száma, akik a program révén jelentős kedvezménnyel juthattak üdülési, pihenési lehetőséghez. Az Erzsébet-program Európában egyedülálló szociális üdültetési modell, amellyel Magyarország a szociálturizmust tekintve Európában élen jár.

  Forrás: www.erzsebetprogram.hu

  Határidő: 
  péntek, 2016, november 25
 • Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok, egyházi jogi személyek és non-profit szervezetek részére a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése érdekében.

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy kitörési lehetőséget nyújt azon mélyszegénységben élő családok részére, akik felzárkózását a lakhatási körülményeik akadályozzák legnagyobb mértékben. A cél elérését a Kormány önkormányzatok és államháztartáson belüli illetve kívüli non-profit szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A projekt célja

  A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

  A konstrukció részcéljai a következők (integrálható és vadtelep esetében is):

  - Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat);

  - Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje;

  - Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak;

  - Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma;

  - Növekedjen telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya;

  - Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei;

  - Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota;

  - Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége;Fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása;

  - Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma;

  - Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra;

  - Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat;

  - Javuljon a közösségi kohézió a településen.

  - Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzáférési lehetőség igénybevételére való képesség (CSOK, kedvezményes építési telek vásárlása,

  munkaviszony létesítését segítő beavatkozások)

   

  A rendelkezésre álló forrás

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 milliárd Ft.

  Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

  A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 110 - 488 db

  Pályázók köre

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nem városi jogállású települések önkormányzatai:

  - 321 Helyi önkormányzat

  Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

  Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a konzorcium vezetői feladatot ellátó települési önkormányzat, amely nem rendelkezik testületi döntéssel arra vonatkozóan, hogy a testület a támogatási kérelem benyújtásával egyetért és a projekt megvalósítását támogatja.

  Kötelező 1 konzorciumi partner bevonása:

  - 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

  - 573 Nonprofit részvénytársaság

  - 575 Nonprofit közkereseti társaság

  - 576 Nonprofit betéti társaság

  - 569 Egyéb alapítvány

  - 529 Egyéb egyesület

  A konzorciumba kötelezően bevont nonprofit szervezet alapító okiratában szerepelnie kell a szociális ellátás, vagy foglalkoztatás területére vonatkozó tevékenységnek, illetve legalább egy tevékenységnek az alábbi területek egyikén: szociális ellátás, közösség-fejlesztés, oktatási, egészségügyi, képzési vagy foglalkoztatási tevékenység. A nonprofit szervezetnek igazolnia kell az alapító okiratban szereplő tevékenység területén szerzett legalább 3 éves szakmai jártasságát (a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül).

   

  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

  Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. november 2-től 2018. november 2-ig van lehetőség.

  Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszok kerültek meghatározásra:

  2016. november 2. – 2016. december 15.

  2016. december 19. – 2017. március 1.

  2016. március 6. – 2017. július 1.

  2017. július 6. – 2017. november 1.

  2017. november 6. – 2018. március 1.

  2018. március 6. – 2018. július 1.

  2018. július 6. – 2018. november 2.

   

  A pályázati felhívás itt elérhető.

  Forrás: palyazat.gov.hu

  Határidő: 
  szerda, 2016, november 2
 • Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok, civil- és egyházi szervezetek számára önállóan vagy azoknak más települési önkormányzatokkal, civil- vagy egyházi szervezetekkel alkotott konzorciumai számára a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására.

  A pályázat célja

  A helyi igényekre és szükségletekre reagálva a Felhívás keretében megvalósuló fejlesztések átfogó célja a gyermekesély programok továbbfejlesztése a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetű településeken a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében az alábbiak szerint:

  - legyenek elérhetőek a Biztos Kezdet Gyerekházak a koragyerekkori esélyteremtés támogatása érdekében az óvodáskor alatti gyereket nevelő családok számára olyan szolgáltatáshiányos,1000 állandó lakos feletti, de 4000 állandó lakost meg nem haladó településeken, amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%,

  - váljanak hozzáférhetővé a minden gyerek korcsoportot, valamint 25 év alatti fiatalokat elérő preventív célú kistelepülési komplex gyermekprogramok és szolgáltatások az olyan 1000 állandó lakos alatti szolgáltatáshiányos településeken, ahol nem csökken a gyerekszám, és amelyek a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetűnek számítanak, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyermekek aránya több mint 50%.

  Támogatást igénylők köre

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be

  - Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetén: 1000-4000 fő állandó lakossal és több mint 50%-os rgyk-aránnyal;

  - „Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetén: 1000-nél kevesebb állandó lakossal és több mint 50%-os rgyk-aránnyal, valamint nem csökkenő gyerekszámmal rendelkező településeken működő alábbi szervezetek:

  GFO kód szerint:

  321 - helyi (települési) önkormányzat

  371 – helyi nemzetiségi önkormányzat

  525 – vallási tevékenységet végző szervezet

  529 – egyéb egyesület

  551 – bevett egyház

  552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy

  555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy

  559 – egyházi szervezet technikai kód

  569 – egyéb alapítvány

  572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság

  573 – nonprofit részvénytársaság

   

  A települési és helyi nemzetiségi önkormányzat kivételével támogatási kérelmet nyújthat be az a szervezet is, amelyik rendelkezik a települési önkormányzat támogató testületi döntésével.

  Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

  Az önkormányzati igénylők csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a tervezett fejlesztés illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi Programjukhoz.

   

  A rendelkezésre álló forrás

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd Ft.

  A támogatott kérelmek várható száma:

  - 1000 – 4000 lakos közötti, több mint 50% rgyk-s gyermekkel rendelkező települések esetén legalább 50 db (Biztos Kezdet Gyerekház létesítéséhez kapcsolódóan),

  - 1000 lakos alatti, több mint 50% rgyk-s gyermekkel rendelkező, nem csökkenő gyermekszámú települések esetén legalább 80 db („Jó kis hely” létesítéséhez kapcsolódóan).

   

   A támogatási kérelem benyújtásának határideje

  a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. október 27-étől – 2018. október 29-éig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  - 2016. november 25.

  - 2016. december 23.

  - 2017. március 1.

  - 2018. október 29.

  A teljes felhívás itt tekinthető meg.

  Forrás:palyazat.gov.hu

   

  Határidő: 
  csütörtök, 2016, október 27
 • Láttál, tapasztaltál valami olyat, ami szerinted előrébb viszi az életünket? Van kedvenc projekted, amely olyat tett az innováció, a fejlesztés területén, mint amit eddig korábban senki? Díjaznád az önkéntességet vagy az együttműködést? Szót se többet, most lehetőséged van rá: az Új Nemzedék Díj pontosan azt a szervezetet és informális csoportot hivatott elismerni, amely ezen három témakör valamelyikében alkotott (véleményed szerint) nagyot. A jelöltek közül egy valaki viheti haza majd az Új Nemzedék Díjat!
  A lényeg, hogy te, mint magánszemély jelölhetsz az online felületükön egy projektet, amelyet érdemesnek találsz arra, hogy elnyerje a díjat.

  A nyertes projektet megvalósító szervezet, 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint értékű kommunikációs támogatást kap, amely a projekt bemutatását, közönséggel való megismertetését szolgálja. A kommunikációs támogatás dokumentumfilm, PR és egyéb marketingtevékenységre fordítható, amelyet az Új Nemzedék Központ biztosít.

  Figyelem: a jelölés határideje 2016. szeptember 25. Ne késlekedj tehát - minden részletet elérhetsz Itt!

  Forrás: unemzedek.hu

  Határidő: 
  vasárnap, 2016, szeptember 25
 • Pályázati cél: Országos, regionális és megyei hatókörű népművészeti (néptánc, tárgyalkotó népművészet), bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak megvalósítására, valamint legalább megyei szintű népművészeti (néptánc, tárgyalkotó népművészet) szakmai továbbképzések lebonyolítására. (Napközis jellegű táborokat és saját, egy alkotó közösségre korlátozódó táborokat a kollégium nem támogat!)

  Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 17.000.000 Ft

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

  Altéma kódszáma: 106104/81

  Pályázók köre: Népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

  Magánszemély nem pályázhat!

  Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, egy pályázaton belül legfeljebb két program támogatására.

  Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. március 1.–2017. augusztus 31.

  Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

  Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetén 5000 Ft nevezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, 2 millió Ft feletti támogatási igény esetén az igényelt támogatás 1%-a nevezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

  A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

  Információ,forrás: www.nka.hu

  Határidő: 
  kedd, 2016, augusztus 16
 • Pályázati cél: A népművészet 2017. évi szakmai tevékenységének támogatása.

  Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

  Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

  Támogatás forrása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

  Felhívjuk pályázóink figyelmét: pályázni csak népművészeti tematikájú pályázatokkal lehet az alább felsorolt két témakörben.

  1. Pályázati cél: Megyei, országos, és nemzetközi hatókörű népművészeti: nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), valamint szakmai konferenciák megrendezése.

  Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 45.000.000 Ft

  Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100 %

  Altéma kódszáma: 106107/81

  Pályázók köre: Népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

  Magánszemély nem pályázhat!

  Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb két program támogatására.

  A szakmailag nem kapcsolódó programsorokat a Kollégium nem támogatja.

  Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. március 1.–2017. augusztus 31.

  Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

  Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetén 5000 Ft nevezési díjat, amely magában foglalja a 27%-os áfát, 2 millió Ft feletti támogatási igény esetén az igényelt támogatás 1%-a nevezési díjat, amely magában foglalja a 27%-os áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

  A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

  Információ, forrás: www.nka.hu

  Határidő: 
  kedd, 2016, augusztus 16
 • 2016-ban immár 8. alkalommal kerülnek kiosztásra december elején a hazai önkéntességet elismerő díjak.

  A 6 kategóriában meghirdetésre kerülő díjakra a mai naptól lehet pályázni. Az Önkéntes Központ Alapítvány az önkéntesség terén 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között kimagasló teljesítményt nyújtó magánszemélyek, közösségek, szervezetek, intézmények és vállalatok pályázatait várja. Az elmúlt évek során a több száz pályázatot 32 díjjal jutalmazta a zsűri. A kisebb helyi közösségek önkéntes kezdeményezéseitől a civil szervezeteken át az állami - önkormányzati fenntartású intézményekig, egyre többen ismerték fel, az önkéntes programokban rejlő lehetőségeket és az önkéntesekkel való együttműködés pozitív hatását. Mindezek mellett évről-évre nő azon vállalatok száma, melyek karitatív programokat valósítanak meg, szűkebb - tágabb környezetükben. A nem mindennapi erőfeszítések elismerésére az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) a 2016. évebn 8. alkalommal hirdeti meg az „Önkéntességért Díj” pályázatot.

  Az ÖKA egyik alapvető célja az Önkéntességért Díj odaítélésével, hogy sokak számára vonzóvá tegye az önkéntes tevékenységet, illetve a nyertesek bemutatásával az önkéntesség társadalmi megítélését kedvező irányba mozdítsa. Tapasztalataink szerint folyamatosan javul az önkéntesség elismertsége és az önkéntesek száma. Egyre többen érzik az önkéntes tevékenység jótékony személyiségformáló hatását, a bekapcsolódás révén pedig értékes kapcsolatokat építenek ki és tapasztalatokat szereznek.

  2016-ben az alábbi 6 kategóriában lehet benyújtani pályázatokat:

      Az Év önkéntese (magánszemélyeknek)
      Az Év Civil szervezeti önkéntes programja (alapítványok, egyesületek)
      Az Év Közintézményi önkéntes programja (állami, önkormányzati fenntartású intézményeknek)
      Az Év vállalati önkéntes programja (cégeknek)
      Az Év Pro Bono kezdeményezése (cégeknek) (pro bono, szakértelem átadáson alapuló önkéntes programot működtető cégnek)
      Az Év Közösségi Kezdeményezése (közönségdíj) (Olyan helyi kisebb szervezetek vagy helyi közösségek számára, amelyek saját közvetlen környezetükben végeznek kiemelkedő tevékenységet önkéntesekkel.) Ezt közönségdíj formájában adjuk ki, melyre online formában a Facebookon létrehozott oldalon keresztül várjuk majd a szavazatokat 2016. október 17. és november 7. között.

  forrás, bővebben: onkentes.hu

  Határidő: 
  péntek, 2016, szeptember 30

Oldalak

Print Friendly, PDF & Email