Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 • Folytatódik a korábbi években megkezdett közösségépítő kezdeményezés a Tartóshullám / Mediawave Együttlét keretében.
  Várjuk azokat a szervezeteket, csoportokat, egyéneket, akik szeretnék megvalósítani közösségalapú ötleteiket, legyenk azok művészeti, tudás vagy sport alapúak.

  Mindezt április 27. és május 1. között a komáromi Monostori Erőd izgalmas, nem mindennap tereiben, vagy akár az öreg Duna partján, az ártéri erdőben, a Dunai bástya előtti pázsiton.

  Közösség építő, kapcsolat teremtő, ’aktív’ programokat keresünk, illetve a helyszínen, a fesztivál vendégek szeme előtt létrejövő, alakuló projekteket. Prioritást élveznek ezért azok a pályázatok, amik a közönséget aktivitásra buzdítja, bevonja, nem külső, passzív szemlélőként értelmezi.

  Cél egy olyan rendezvény létrehozása, ahol még köszönnek egymásnak az emberek!

  Pályázók köre lehet:

      - egyének
      - csoportok / baráti körök
      - társulatok/egyesületek stb.

  jelentkezesi_lap_2017

  A jelentkezési határidő: 2017. február 28.

  Elbírálás határideje: 2017. március 31.

  A döntésről  – a programba válogatásról – értesítést küldünk a pályázó által megadott e-mail címre.

  Díj: - Bemutatkozási lehetőség a 27. Tartóshullám/Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttléten
        - Napijegy, jegyek, fesztivál bérlet – projekttől függően

  További információ:
  Hartyándi Jenő
  hartyandi@gmail.com
  20/9690-535

  Forrás:www.nonprofit.hu

  Határidő: 
  szerda, 2017, február 15
 • Jelen projekt átfogó célja:
  A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro- kis-, közepes és nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezeteknél valamint a közszféra munkáltatóinál. A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának könnyítéséhez.

  A rendelkezésre álló forrás
  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft. A teljes rendelkezésre álló forrásból 2,8 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag vállalkozások számára pályázható forrás. A 2,8 milliárd forintból pedig 1,4 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások számára elérhető.

  Támogatást igénylők köre
  Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek:
  a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
  b) Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei., és
  c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt.
  A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek.

  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
  a) A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
  b) A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
  c) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-5.3.8-17 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.
  d) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak.
  A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással13 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül. zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás14/futárposta-szolgáltatás15 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével szükséges benyújtani a következő címre:

  Forrás:www.palyazatok.gov.hu

  Határidő: 
  szerda, 2019, március 20
 • Jelen projekt átfogó célja:
  A hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítése, beépítésének elősegítése a kulturális intézmények informális és nem formális szolgáltatási kínálatába, NépmesePontok létrehozásával támogatva a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását a kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés által.

  Célcsoport:
  - alap- és középfokú oktatásban részt vevők, végzettség nélküli iskolaelhagyásban veszélyeztetett gyermekek, korai iskolaelhagyók
  - óvodások

  A rendelkezésre álló forrás
  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 190 000 000 Ft.
  A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 14-39 db.

  Támogatást igénylők köre
  Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi kulturális intézmények / szervezetek, figyelembe véve, hogy annak a kulturális intézménynek / közösségi színtérnek / tagintézménynek / telephelynek, amelyben a NépmesePont kialakításra kerül 14.000 főnél nagyobb lakosságszámmal8 rendelkező településen kell működnie:
  a) közművelődési intézmény vagy fenntartója, működtetője
  b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat
  c) közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet
  d) népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói
  e) az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat
  f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik
  g) az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c) pontja szerint közlevéltárként vagy magánlevéltárként bejegyzett levéltárak
  h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti szervezetekműködésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek.

  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
  Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 03. hó 16. naptól 2019. év 03. hó 18. napig van lehetőség.
  Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
  2017. március 16. – 2017. április 15.
  2017. április 22. - 2017. július 31.
  2017. augusztus 7.- 2017. december 31.
  2018. január 7. – 2018. június 15.
  2018. június 22. – 2019. március 18.

  Forrás:www.palyazat.gov.hu

  Határidő: 
  hétfő, 2019, március 18
 • A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. pályázatot hirdet civil szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények számára a Sziget 2017 fesztiválon a Civil Sziget elnevezésű programhelyszínén való megjelenésre.

  Pályázatot nyújthatnak be azok a - legalább egy éve működő – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), illetve olyan közcélú intézmények, amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves korosztályok részvételére, nevelésére, integrációjuk segítésére, problémáik megelőzésére, illetve megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programot kívánnak megvalósítani.
   
  Olyan programokat várnak, amelyek bemutatják a pályázó szervezet mások számára hasznos tevékenységét és törekszenek a „szigetlakók” aktivizálására, a programokba való bevonására.
  Az Iroda a programhelyszínen 100 szervezet számára tud helyet biztosítani.

  Pályázni lehet:
  a) Önálló megjelenésre, amely a fesztivál teljes időtartama alatt önálló sátorban, illetve az erre kijelölt területen megvalósítandó programra vonatkozik.
  b) Részidejű megjelenésre, amely a fesztivál időtartama alatt, kettő-öt napos részvételt jelent.

  A Sziget Kulturális Menedzser Iroda összesen 40000000 Ft értékben ajánl fel térítésmentes jegyeket azoknak az alapítványoknak, egyesületnek, nem állami és önkormányzati fenntartású szervezeteknek, amelyeknek nehézségekbe ütközik a programjukhoz szükséges összes szakmai belépőjegy megvásárlása, és az Iroda fontosnak tartja a jelenlétüket a fesztiválon.
   
  A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a szervezetek:

      - amelyek nemzetközi, vagy országos hatáskörűek, magas színvonalú szakmai programot kívánnak nyújtani
      - programjukat több nyelven bonyolítják
      - amelyek a megjelenésükhöz szükséges belépőjegyek legalább 50%-át saját maguk biztosítják.

  2017-ben az Iroda a bírálásnál előnyben részesíti az interaktív, szemléletformáló környezetvédelmi programokat, melyek a Civil Sziget területén kívül is megvalósíthatóak. Olyan ötleteket várunk, amelyek akár a fesztivál több pontján, a lehető legtöbb látogatót szólítják meg költséghatékony és interaktív módon.
   
  Nem pályázhatnak magánszemélyek, profit-érdekelt, illetve politikai szervezetek, valamint zenekarok, előadóművészek.
   
  A pályázat leadásának (internetes lezárásának) határideje 2017. április 10. 20:00. A bírálás eredményét 2017. május 2-án tesszük közzé.
  A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Mivel a pályázat, és ezt követően a programszervezéssel kapcsolatos kommunikáció az interneten folyik, a pályázat elengedhetetlen feltétele legalább egy, működő, rendszeresen figyelt e-mail cím.

  További információk, valamint a pályázati online űrlap

  Kontakt:
  Vidó Andrea
  Sziget Kft.
  vido.andrea@sziget.hu
  Tel: +3613720680

  Forrás: www.nonprofit.hu

  Határidő: 
  hétfő, 2017, április 10
 • A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes áron.

  A pályázat időtartama:
  A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatra 2017. február 6-tól 2017. március 14-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

  A pályázat lebonyolítása:
  A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2017. április 14-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

  A megpályázható könyvek listája:
       1. Mit jelent? Diákszótár (Újdonság)
       2. Magyar szókincstár (Ismét kapható)
       3. Szólások, közmondások eredete
       4. Magyarító szótár (Ismét kapható)
       5. Rövidítések enciklopédiája
       6. Magyar nyelv (Újdonság, magyar nyelvtankönyv érettségire)
       7. A magyar mint idegen nyelv (Újdonság)
       8. 2 kiadvány együtt: Magyar szókincsteszt munkafüzet (Újdonság) + Helyesírási munkafüzet
       9. 2 kiadvány együtt: Kalocsai motívumok kifestőkönyve + Erdélyi motívumok kifestőkönyve (Újdonságok)
       10. Fundi óvodába megy (Újdonság)
       11. Fölszállott a páva (Újdonság)
       12. Virágnévszótár
       13. 2 kiadvány együtt: Anyanyelvi séták (Ismét kapható) + Anyanyelvünk tájain
       14. 2 kiadvány együtt: Vallási szavak kisszótára + Iránytű. Bűnök és erények a Bibliában
       15. Anya − nyelv − búvár
       16. 2 kiadvány együtt: Szlengszótár + Szómúzeum
       17. Fordítókalauz
       18. Angol−magyar szókincsbővítő szinonimaszótár
       19. Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv
       20. 2 kiadvány együtt: Sherlock Holmes + Robinson Crusoe (Ismét kapható)
       21. 2 kiadvány együtt: Francia társalgási zsebkönyv + Francia−magyar beszédfordulatok
       22. Többnyelvű szólás- és közmondásgyűjtemény

  A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat 2017. évi kiírására folyamatosan, de legkésőbb 2017. március 14-ig nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

  A pályázat lebonyolítása
  A pályázaton indulók a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megrendeli a kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2017. április 14-ig elküldi a megrendelt könyveket, szótárakat, elhelyezve a csomagban az átutalásos számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó átvállalja.

  Forrás:www.tintakiado.hu

  Határidő: 
  kedd, 2017, március 14
 • A Turizmus Trend / Vendég & Hotel szaklap versenyének célja, hogy megtalálja az elmúlt év legjobb turisztikai kommunikációs projektjeit.

  KI PÁLYÁZHAT?

  Bármilyen turisztikai szolgáltatást nyújtó szervezet vagy cég (például utazási irodák, légitársaságok, aquaparkok, gyógy-, és élményfürdők, nonprofit szervezetek, tourinformok, turisztikai hivatalok, TDM-szervezetek, egyesületek, nemzeti parkok, szállodák, más szolgáltatók), továbbá az általuk megbízott kreatív és reklámügynökségek.

  MILYEN PÁLYAMUNKÁKKAL LEHET NEVEZNI?

  A versenyre várunk minden hazai, 2016. február 28. és 2017. február 24. között turisztikai céllal megvalósult kommunikációs projektet.

  MI AZ IRÁNYTŰ 2017 NEVEZÉSI HATÁRIDEJE?

  A nevezés határidő: 2017. február 24. péntek 18.00 

  NEVEZÉSI DÍJ:

  11 900 Ft + áfa / nevezés

  A veresenykiírás az alábbi linken elérhető.

  Forrás:www.iranytu.turizmisonline.hu

  Határidő: 
  péntek, 2017, február 24
 • A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jelenleg több mint 100 áruházban működtet napi szintű élelmiszermentést. Ebbe a programba keresünk további partnereket Aldi, Auchan és Tesco áruházakhoz. Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, akik napi rendszerességgel vagy hetente többször tudják vállalni az élelmiszerek átvételét és aznapi szétosztását.

  Áruházi átvétel
  Az együttműködés keretében a nyertes szervezet napi vagy heti többszöri rendszerességgel vesz át élelmiszert egy kijelölt áruháztól az Élelmiszerbank útmutatásai alapján.

  Pályázati feltételek
  • A pályázaton részt vehet minden Magyarországon bejegyezett jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, egyházi, illetve önkormányzati intézmény, amely szociális vagy integráló munkát végez. (Aszociális munka nem lehet csak adományosztás.)
  • A pályázó nem lehet érdekképviselet, hálózat illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
  • A pályázó név szerinti nyilvántartással rendelkezik az általa ellátott rászorultakról és velük folyamatosan kapcsolatot tart.
  • A pályázó igazoltan legalább két éve, folyamatosan végez integrációs vagy felzárkóztató szociális tevékenységet.
  • A pályázó kapcsolattartója rendelkezik működő és napi szinten ellenőrzött email címmel.
  • A pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat esetén részt vesz a (Budapesten tartandó) szervezeti tájékoztató napon.

  A pályázat benyújtása
  Minden pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni. A pályázati adatlap kitöltése az Interneten keresztül lehetséges az alábbi linken.
  Figyelem, az adatlapot egyszerre kell kitölteni, részleges mentésre, majd az adatlap kitöltésének későbbi folytatására nincs mód!
  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 12.
  A pályázatok beérkezéséről minden pályázót értesítünk 2017. február 17-ig.
  A pályázatokat 2017-ben folyamatosan, áruházanként fogjuk elbírálni, a pályázat eredményéről az év során folyamatosan tájékoztatjuk majd a pályázókat.

  Felhívás

  Forrás: www.elelmiszerbank.hu

  Határidő: 
  vasárnap, 2017, február 12
 • Magyarország Kormányának felhívása egyházi és non-profit szervezetek1 számára, a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködésének megvalósítása érdekében.

  ALAPVETŐ CÉLOK:
  A pályázat átfogó célja a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok, események, kulturális termékek előállításának támogatása:
  - a roma és más nemzetiségi csoportok/közösségek hagyományainak, ünnepeinek, szokásainak, kulturális értékeinek megismertetése, összegyűjtése és bemutatása, ezt segítő programok és helyszínek kialakítása;
  - a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti párbeszédet támogató programok;
  - az eltérő kultúrák meg- és elismerését támogató tevékenységek.
  A rendelkezésre álló forrás
  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft.
  Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
  A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 - 33 db.

  A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
  Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
  1. Olyan kulturális események, programok, fórumok, kulturális és egyéb előadások, kiállítások, események szervezése, lebonyolítása, amelyek közelebb hozzák a roma kultúrát a fiatalok, a többségi társadalom tagjai számára.
  2. Roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása a fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismertetése és elmélyítése (zene, képzőművészet, népművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb. területén).
  3. Olyan nem formális, informális workshopok, tréningek, nyelvi képzések, romológiai ismertető képzések kidolgozása és megvalósítása, amelyek az érdeklődőkkel megismertetik a roma kultúrát, történelmet, értékeket, valamint az érzékenyítő tanfolyamok révén változtatnak a romákkal foglalkozó szakemberek és a többségi társadalom szemléletén, hozzáállásán is
  4. Roma Holokauszt bemutatása, emlékezés fenntartása.
  5. A roma és nemzetiségi hagyományok őrzését, megismert

  Támogatást igénylők köre
  Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
  Kizárólag azon szervezetek adhatnak be támogatási kérelmet, amelyek tevékenységi körében szerepel a roma kultúra, hagyomány, nyelv megőrzése, népszerűsítése, továbbadása vagy a cigány pasztoráció, vagy hátrányos helyzetű emberekkel való foglalkozás vagy társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatok ellátása. Egyházak és egyházi szervezetek esetében ez nem elvárás.
  Támogatást igénylő lehet:
   - Egyéb egyesület GFO kód:529
   - Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528
   - Egyéb alapítvány GFO kód: 569
   - Egyéb szövetség GFO kód: 517
   - Vallási tevékenységet végző szervezet GFO kód: 525
   - Bevett Egyház GFO kód: 551
   - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO kód: 552
   - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO kód: 555
   - Egyházi szervezet technikai kód GFO kód: 559
   - Közalapítvány GFO kód: 561
   - Közalapítvány Önálló intézménye GFO kód: 562
   - Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO kód: 563
   - Nonprofit Kft. GFO kód: 572
   - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO kód: 599

  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
  Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. december 1. napjától 2018. december 31. napig van lehetőség.
  Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
  2016. december 31-ig
  2017.június 30-ig
  2017. december 31-ig.
  2018. december 31-ig beérkezett támogatási kérelmek
  A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

  A részletes útmutató itt megtekinthető.

  Forrás:www.palyazat.gov.hu

  Határidő: 
  szerda, 2017, február 8
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezetek – kivéve a központi költségvetési intézményeket –, a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvényben nevesített művészeti ágak területén működő civil szervezetek, valamint magánszemélyek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.
  1. A pályázat célja
  A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.
   
  2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
  A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XXXIV. MMA fejezet, 4. cím 7. alcím szerinti Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200.000.000 Ft áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló összeg a tagozatok közötti arányosság figyelembe vétele mellett kerül felosztásra.
   
  3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
  A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.
   
  4. A támogatottak köre

  4.1. Az alábbi személyek nyújthatják be pályázatukat:
  Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető: az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezet – kivéve a központi költségvetési intézményeket –, az MMA tv.-ben nevesített művészeti ágak területén működő civil szervezet, amelyet az arra jogosult bíróság 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja, továbbá természetes személy. Amennyiben a pályázó természetes személy, abban az esetben a támogatási összeg utalása kizárólag utófinanszírozással történhet.

  5. Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján az alábbi tematika figyelembe vételével lehetséges:
  Művészetelméleti Tagozat
  1. Művészet és politika kapcsolata a XX. században
  2. A "kortárs" és a "modern" fogalma a XX. és XXI. században
  3. Művészeti nevelés - művészettel nevelés
  A támogatás célja: a felsorolt témákkal kapcsolatos rendezvények, könyvek, tanulmányok, filmek, kutatások stb. megvalósítása.

  Népművészeti Tagozat
  A támogatás célja:
  1. az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc- és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést, népi hangszerjátékot, népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök stb.), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák megrendezésének támogatása.
  2. népművészeti szakmai szervezetek által adományozott népművészeti szakmai elismerések/díjak/címek anyagi támogatása, kizárólag az adott elismerés(ek)ben részesülő művészeknek nyújtandó személyi juttatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterhek fedezete formájában.
  A 2. tematikai kategóriában támogatott pályázatok esetén a támogatott köteles az MMA-t társadományozóként nevesíteni, és ennek megfelelően megjeleníteni a támogatót az adományozott oklevélen, adományozást igazoló okiraton stb.

  Irodalmi Tagozat
  A támogatás célja: jelentős 2017. évi irodalmi évfordulókhoz kapcsolódó irodalmi rendezvények és kiadási programok (könyv, folyóirat) megvalósítása, valamint reprezentatív, tematikus kortárs irodalmi szöveggyűjtemények megjelentetése.

  Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat
  Az iparművészet, a tervezőművészet és a tárgyalkotás jelentősége és gyakorlata
  A támogatás célja: a kiírás céljával összefüggő szakirodalom, folyóirat megjelentetése, kiállítás megvalósítása.

  Film- és Fotóművészeti Tagozat
  A rendszerváltás hatása és tapasztalatai a Kárpát-medencében
  A támogatás célja: a politikai rendszerváltás elindította folyamatok ma is érzékelhető hatásainak, dokumentálható tüneteinek, pozitív és negatív eredményeinek a fotográfia, valamint a mozgókép eszközeivel történő művészi feldolgozása.
  A tervezett dokumentumfilmek támogatásáról a benyújtott szinopszis, vizuális és rendezői koncepció, szakmai önéletrajz, költségvetés és forgatási terv alapján dönt a bíráló bizottság.
  Várjuk határainkon túli alkotók jelentkezését is; amennyiben a pályázó rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal.

  Színházművészeti Tagozat
  A támogatás célja: a magyar színházművészet értékmegőrzése és -teremtése – színművészeti, operaművészeti, tánc- és mozgásművészeti programok megvalósítása.

  Építőművészeti Tagozat
  A támogatás célja: nyári táborok megvalósítása, könyv megjelentetése és kiállítások szervezése.

  Képzőművészeti Tagozat
  A támogatás célja: civil szakmai szervezetek szakmai programjainak megvalósítása.

  Zeneművészeti Tagozat
  A támogatás célja: komolyzenei projektek megvalósítása; előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek az ifjúság zenei nevelését segítik elő.
  A pályázatból nem támogatható könyv- és kottakiadás, valamint hangfelvétel készítés, megjelentetés.
   
  6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
  A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2017. március 8.-ig nyújtható be:
  tamogatas.mma.hu

  A pályázati útmutató ezen a linken elérhető.

  Forrás:www.mma.hu

  Határidő: 
  szerda, 2017, március 8
 • Megjelentek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2017. évre vonatkozó „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017." című szakmai pályázati kiírásai.  A pályázat célja a civil szervezetek szakmai programjainak támogatása.

  A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

  A pályázatokat legkésőbb 2017. február 1. és 2017. február 7. között, a szakmai pályázati kiírásokban megadott, kollégiumonként eltérő időpontokban az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) vagy a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszerén keresztül (FAIR-ben) lehet benyújtani.

  A felhívások az alábbi linkeken érhetők el: www.civil.info.hu

  Forrás: www.civil.info.hu

  Határidő: 
  hétfő, 2017, január 2

Oldalak

Print Friendly, PDF & Email