Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 • Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakma célú támogatása 2018. évi pályázati kiírása, melynek kivonatát oldalunkon az alábbi linken tekintheti meg:

   

   

  http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

  Új Nemzedék Kollégium

  Nemzeti Összetartozás Kollégium

  Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium

  Közösségi környezet Kollégium

  Társadalmi felelősségvállalás Kollégium

  Határidő: 
  hétfő, 2018, január 29
 • Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2018. évi pályázati kiírása, melynek kivonatát oldalunkon az alábbi linken tekintheti meg:

   

  http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

   

   

  Civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) és szövetségek pályázhatnak 100 ezer - 3 millió forint elnyerésére, a 2018. évi működési költségeik támogatására.

  Határidő: 
  hétfő, 2018, január 15
 • A ZÖLD FORRÁS 2017. évi pályázati felhívása a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

   

  1. A pályázati támogatás célja

  A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

  2. A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek

  A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;

  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;

  3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

  A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

  a) élőhelyvédelem;

  b) földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;

  c) tájvédelem;

  d) környezet- és természetvédelmi monitorozás;

  e) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;

  f) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;

  g) környezetvédelmi tanácsadás;

  h) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;

  i) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;

  j) ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása;

  k) természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

  Kizárólag parlagfű-mentesítési projektekre, valamint háziállatok ivartalanítására és chipezésére támogatás nem kérhető!

  Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!

  Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

  A támogatás általános működési költségekre nem igényelhető!

  3. A pályázók köre

  Pályázatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

  a) 2015. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;

  b) tevékenységüket Magyarországon végzik;

  c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet- és / vagy természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek

  d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;

  e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;

  f) 2015-ben és 2016-ban környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi tevékenységet folytattak;

  g) 2015. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozták.

   

  4. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke

  Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 600.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.

   

  5. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje

  A minden oldalon cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és a kötelezően csatolandó mellékletét – úgymint a kitöltött pályázati adatlapot excel formátumban, és a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelt változatát tartalmazó elektronikus adathordozót –; az alábbi módon és formában várjuk. Pályázati díj nincs.

  Postai úton, a zárt borítékon feltüntetve: „Zöld Forrás 2017 pályázat”

  A könyvelt (ajánlott, vagy tértivevényes) postai küldeményt az alábbi címre kell postázni:

  Földművelésügyi Minisztérium

  Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya

  1055 Budapest, Kossuth tér 11.

  A pályázatok benyújtásának határideje:

  2017. április 21.

  (postabélyegző kelte)

  A pályázati kiírás és az egyéb dokukumetumok az alábbi linkekre kattintva elérhetők.

  Beszámoló Tájékoztató ZF2017

  Adatlap ZF2017

  Zöld Forrás 2017 PF

  Forrás:www.kormany.hu

  Határidő: 
  péntek, 2017, április 21
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából  az Emberi  Erőforrás  Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség  Program  végrehajtásának  2017–2018.  évi  cselekvési  programja alapján nyíltpályázatot hirdet a hazai és határon túli tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatására.

  A  pályázatok  támogatására  rendelkezésre  álló  keretösszeg 53.500.000 Ft

  A  pályázaton  legalább 1.000.000Ft,illetve  legfeljebb 5.000.000Ft vissza  nem térítendőtámogatás igényelhető.

  Jelen Pályázati Kiírás  keretében  az  alábbi  feltételeknek  megfelelő  szervezetek nyújthatnakbe pályázatot:
  Magyarországon  bejegyzett  egyesület  (ide  nem  értve  a  szakszervezetet  és  pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek között  az  oktatás/nevelés  és/vagy  a  tehetséggondozás  szerepel (A Civil  tv.  szerinti Pályázónak  a  pályázat  benyújtásakor  nyilatkoznia  szükséges  a Civil  tv.  30.  §  szerinti beszámoló letétbe helyezéséről.),amelyek  a  Támogatáskezelő  internetes pályázatkezelő  rendszerében  (Elektronikus Pályázatkezelési  és  Együttműködési  Rendszerben, a továbbiakban: EPER)
  regisztráltak.(A  regisztrációval  és  a  Regisztrációs  nyilatkozat  benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2.pontjatartalmazza.)

  A pályázatok benyújtásának határideje:2017. április 20.23.59 óra.

  A pályázati útmutató itt érhető el.

   

  Forrás: www.emet.gov.hu

  Határidő: 
  csütörtök, 2017, április 20
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatására a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretében.

  A pályázat támogatni kívánja:
  az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül megvalósuló, több alkalomból (minimum négy) álló programsorozatokat, amelyek szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

  A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 18.  23.59 óra
   
  A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 65 000 000 Ft

  A pályázati útmutató itt elérhető.

   

  Forrás: www.emet.gov.hu

  Határidő: 
  kedd, 2017, április 18
 • „Civil Alap szakmai programok megvalósítása 2017”

  A támogatásra fordítható pénzkeret: 6.000.000,- Ft

  A pályázat célja:

  Az Eger város területén működő civil szervezetek közösség érdekében végzett szakmai programjainak, közcélú tevékenységének támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.

  Támogatás igényelhető:

  A szervezet alapszabályában/alapító okiratában rögzített tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai programok (rendezvények, képzések, konferenciák, szolgáltatások) lebonyolításának költségeire.
  Előnyben részesülnek azon szervezetek pályázatai, melyek a helyi értékekre épített, a várost népszerűsítő, helyben megvalósuló, és a hálózati együttműködést célzó programokat valósítanak meg, valamint akik az egri polgárok, civil társaságok igényeit, vagy más civil szervezetek munkáját szolgáltatásaikkal segítik.

  A pályázaton részt vehet:

  Bíróság által bejegyzett, egri székhellyel rendelkező jogi személyiségű civil szervezet, illetve a nem egri székhelyű szervezet egri tagszervezete/tagozata, amelynek nincs köztartozása, illetve az önkormányzat felé fennálló lejárt elszámolási kötelezettsége.

  Benyújtási határidő:

  2017. március 24.(péntek) - a postára adás utolsó napja

  Pályázati adatlap és pályázati útmutató innen letölthető.

  Információ kérhető:

  EMJV Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iroda;

  személyesen: Zakarné Tóth Brigitta civil referens (Kossuth Lajos u. 28. I. em. 127.);

  telefonon: +36 36 521-978, +36 20 996-5050 számokon, illetve a zakarne.brigitta@ph.eger.hu e-mail címen.

  Forrás:www.eger.hu

  Határidő: 
  péntek, 2017, március 24
 • Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatot hirdet gyermekintézmények számára a Gyermekek Világnapja alkalmából. A nyertes gyermekek részt vehetnek ősszel a VII. Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlés ülésén a Parlamentben.

  Pályázni egyénileg, illetve 20 fős csapatokkal lehet, 8-18 év közötti fiatalok részvételével.

  A pályázat formája: a tervezett kérdések leírása és azok indoklása, min. egy A4 oldal terjedelemben, elektronikus vagy postai úton benyújtva.

  A pályázat beérkezési határideje: 2017. június 2.

  JELIGE: „Ha képviselő lennék…”
  Postacím: 1066., Budapest Teréz krt. 24.
  E-mail: ngysz@gyermekmento.hu

  A nyertesek kiértesítési határideje: 2017. szeptember 8.

  A pályázatokkal kapcsolatos részletes információ a www.gyermekmento.hu weboldalon található.

   
  További információ:

  Wendler Baross Judit

  Tel.: +36 1 475-7012;

  Wendler.Baross@gyermekmento.hu

  Forrás:www.gyermekmento.hu

  Határidő: 
  péntek, 2017, június 2
 • A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez, valamint az EFOP célkitűzéseinek teljesüléséhez.

  Célcsoport:
  Hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 15 éves kortól4 (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola tanulói, valamint kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók), valamint a program keretében a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, mentorok, (szükség szerinti) szakemberek, a bevont tanulók szülei.

  Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
  1. Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése
  2. Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében (a tanuló egyéni fejlesztési tervében meghatározottak szerinti tantárgyak, az eredmények - legalább negyedévenkénti - felülvizsgálata).
  3. Igazolatlan hiányzások számának csökkentése6 a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók körében
  4. Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása
  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
  A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően maximum 36 hónap áll rendelkezésre.

  Támogatást igénylők köre
  Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
  A konstrukció keretében a program megvalósítói a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói lehetnek:
  1) gimnázium,
  2) szakgimnázium,
  3) szakközépiskola,
  4) kollégium, továbbá
  5) az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
  - egységes iskola, vagy összetett iskola,
  - közös igazgatású köznevelési intézmény.

  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
  Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3. napjától 2019. április 3. napig van lehetőség.

  Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
  2017. április 03. – 2017. május 03
  2017. május 10. – 2017. július 11.
  2017. július 18. – 2017. november 17.
  2017. november 24. – 2018. április 24.
  2018. május 1. – 2018. október 2.
  2018. október 09. – 2019. április 03.

  A támogatás mértéke, összege
  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 000 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft.
  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

  A programba bevont tanulók számától függően:
  15 fő esetén legfeljebb 20 000 000 Ft
  16-18 fő esetén legfeljebb 21 600 000 Ft
  19-24 fő esetén legfeljebb 25 200 000 Ft
  legalább 25 fő bevonásával maximum 30 000 000 Ft

  A teljes felhívás itt elérhető.

  Forrás:www.palyazat.gov.hu

  Határidő: 
  szerda, 2019, április 3
 • A TNS Hoffmann Piac – és Közvéleménykutató Kft. társadalmi felelősségvállalása keretében pályázatot hirdet civil szervezetek számára, amelynek díja egy másfél millió forint összegű szabadon megválasztott témájú közvéleménykutatás lefolytatása.

  A pályázó szervezetektől a vizsgálni kívánt kérdések és a kutatási eredmények hasznosításának bemutatását várjuk. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a tervezett kutatás célját és az eredmények tervezett felhasználását, a szervezet rövid bemutatását, a kutatás során vizsgált témaköröket. A pályázat során nem elvárás a teljes kutatási terv vagy kérdőív benyújtása, ebben a TNS Hoffmann szakértői segítik a győztes pályázót.

  Olyan pályázatot szeretnénk díjazásban részesíteni, amely témafelvetése révén országos érdeklődésre tarthat számon: vagy szemléletformáló vagy társadalmi problémákkal foglalkozik. A kutatási eredmények egy részét a TNS Hoffmann is publikálni kívánja. A pályázónak meg kell jelölnie, hogy a kutatási témák közül melyiket szánja publikációra és melyiket saját felhasználásra.

  Az értékelés fontos szempontja, hogy a kutatni kívánt téma illeszkedjen a kutatás módszertanához, ami egy 1100 fős, a magyar felnőtt lakosság körében országos reprezentatív felmérés. Egy ilyen felmérés során olyan témákat érdemes vizsgálni, amelyek érintik a lakosság legalább 10 százalékát. Ez biztosítja azt, hogy a kutatás során vizsgált célcsoport statisztikailag megbízható elemszámmal rendelkezzen a mintában (körülbelül 110 fő).

  A pályázati határidő: 2017. március 10-e.

  A pályázati adatlapot elektronikus formában a http://www.tns-hoffmann.hu/palyazat oldalon van lehetőség feltölteni.

  Kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban Szabics Lilla projektvezető ad további felvilágosítást telefonon (20/459-7576), vagy e-mailen (lilla.szabics@tns-hoffmann.hu).

  A nyertes pályázó egy ppt formátumú elemzést kap a TNS Hoffmanntól. A kutatás eredményei előreláthatóan április közepén állnak majd a nyertes szervezet rendelkezésére.

  Elbírálás:

  A beküldött pályázatok közül négytagú - a TNS Hoffmann munkatársaiból álló – zsűri választja ki a nyertest az alábbi szempontok szerint:

      - mennyire össztársadalmi jelentőségű a témafelvetés: az eredmények a pályázó szervezeten túlmutatóan a szektor más szereplői számára is nyújtsanak információt
      - omnibusz módszertannak megfeleljen (18 évesnél idősebb reprezentatív minta a magyar lakosság személyes megkérdezése)
      - mennyire újszerű a megközelítés (vagy a vizsgálni kívánt téma, vagy annak módszertani megközelítése miatt)
      - a kutatási eredmények felhasználása, hogyan segíti a szervezet munkáját, hogyan kívánja hasznosítani?

  A kérdőív kidolgozását a TNS Hoffmann vállalja a nyertes szervezettel együttműködve.

  Forrás:www.nonprofit.hu

  Határidő: 
  péntek, 2017, március 10
 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 milliárd forint.
  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
  Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

  Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  1. csoport
  2011. évi CCVI. törvény besorolása alapján:

      Bevett egyház (GFO kód: 551)
      Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO kód: 552)
      Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO kód: 555)
      Egyházi szervezet (GFO kód: 559)

  2. csoport
      Egyéb szövetség (GFO kód: 517)
      Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO kód: 525)
      Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528)
      Egyéb egyesület (GFO  kód: 529)
      Közalapítvány (GFO: 561)
      Közalapítvány Önálló intézménye (GFO: 562)
      Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO: 563)
      Egyéb alapítvány (GFO kód: 569)
      Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO: 599)

  Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumban kötelező legalább egy-egy szervezetnek az 1. és a 2. csoportból is részt vennie.

  További feltételek a támogatást igénylőkkel kapcsolatban:

      - Az 1. csoportba tartozó szervezetek csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, amennyiben rendelkeznek egyházfőhatósági igazolással vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással (GFO 551, 552, 555, illetve 559 gazdálkodási formakódú szervezetek).
      - A konzorciumi tagok száma nem haladhatja meg a 3-at.
      - Egy szervezet egy támogatási kérelem benyújtására jogosult konzorciumvezetőként.
      - konzorcium vezetője bármelyik csoportba tartozó szervezet lehet.

  Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év március hó 30. naptól 2018. év január hó 2. napig van lehetőség.

  Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  2017. március 30 – 2017. április 18.

  2017. április 24 – 2017. május 11.

  2017. május 17 – 2017. június 15.

  2017. június 20 – 2017. július 20.

  2017. július 26 – 2017. augusztus 28.

  2017. szeptember 1 – 2017. október 1.

  2017. október 6 – 2017. november 16.

  2017. november 20 – 2018. január 2.

  Forrás:www.palyazatok.gov.hu

  Határidő: 
  kedd, 2018, január 2

Oldalak

Print Friendly, PDF & Email