Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 • A ZÖLD FORRÁS 2017. évi pályázati felhívása a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

   

  1. A pályázati támogatás célja

  A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

  2. A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek

  A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;

  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;

  3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

  A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

  a) élőhelyvédelem;

  b) földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;

  c) tájvédelem;

  d) környezet- és természetvédelmi monitorozás;

  e) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;

  f) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;

  g) környezetvédelmi tanácsadás;

  h) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;

  i) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;

  j) ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása;

  k) természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

  Kizárólag parlagfű-mentesítési projektekre, valamint háziállatok ivartalanítására és chipezésére támogatás nem kérhető!

  Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!

  Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

  A támogatás általános működési költségekre nem igényelhető!

  3. A pályázók köre

  Pályázatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

  a) 2015. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;

  b) tevékenységüket Magyarországon végzik;

  c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet- és / vagy természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek

  d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;

  e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;

  f) 2015-ben és 2016-ban környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi tevékenységet folytattak;

  g) 2015. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozták.

   

  4. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke

  Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 600.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.

   

  5. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje

  A minden oldalon cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és a kötelezően csatolandó mellékletét – úgymint a kitöltött pályázati adatlapot excel formátumban, és a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelt változatát tartalmazó elektronikus adathordozót –; az alábbi módon és formában várjuk. Pályázati díj nincs.

  Postai úton, a zárt borítékon feltüntetve: „Zöld Forrás 2017 pályázat”

  A könyvelt (ajánlott, vagy tértivevényes) postai küldeményt az alábbi címre kell postázni:

  Földművelésügyi Minisztérium

  Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya

  1055 Budapest, Kossuth tér 11.

  A pályázatok benyújtásának határideje:

  2017. április 21.

  (postabélyegző kelte)

  A pályázati kiírás és az egyéb dokukumetumok az alábbi linkekre kattintva elérhetők.

  Beszámoló Tájékoztató ZF2017

  Adatlap ZF2017

  Zöld Forrás 2017 PF

  Forrás:www.kormany.hu

  Határidő: 
  péntek, 2017, április 21
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából  az Emberi  Erőforrás  Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség  Program  végrehajtásának  2017–2018.  évi  cselekvési  programja alapján nyíltpályázatot hirdet a hazai és határon túli tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatására.

  A  pályázatok  támogatására  rendelkezésre  álló  keretösszeg 53.500.000 Ft

  A  pályázaton  legalább 1.000.000Ft,illetve  legfeljebb 5.000.000Ft vissza  nem térítendőtámogatás igényelhető.

  Jelen Pályázati Kiírás  keretében  az  alábbi  feltételeknek  megfelelő  szervezetek nyújthatnakbe pályázatot:
  Magyarországon  bejegyzett  egyesület  (ide  nem  értve  a  szakszervezetet  és  pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek között  az  oktatás/nevelés  és/vagy  a  tehetséggondozás  szerepel (A Civil  tv.  szerinti Pályázónak  a  pályázat  benyújtásakor  nyilatkoznia  szükséges  a Civil  tv.  30.  §  szerinti beszámoló letétbe helyezéséről.),amelyek  a  Támogatáskezelő  internetes pályázatkezelő  rendszerében  (Elektronikus Pályázatkezelési  és  Együttműködési  Rendszerben, a továbbiakban: EPER)
  regisztráltak.(A  regisztrációval  és  a  Regisztrációs  nyilatkozat  benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2.pontjatartalmazza.)

  A pályázatok benyújtásának határideje:2017. április 20.23.59 óra.

  A pályázati útmutató itt érhető el.

   

  Forrás: www.emet.gov.hu

  Határidő: 
  csütörtök, 2017, április 20
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatására a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretében.

  A pályázat támogatni kívánja:
  az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül megvalósuló, több alkalomból (minimum négy) álló programsorozatokat, amelyek szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

  A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 18.  23.59 óra
   
  A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 65 000 000 Ft

  A pályázati útmutató itt elérhető.

   

  Forrás: www.emet.gov.hu

  Határidő: 
  kedd, 2017, április 18
 • „Civil Alap szakmai programok megvalósítása 2017”

  A támogatásra fordítható pénzkeret: 6.000.000,- Ft

  A pályázat célja:

  Az Eger város területén működő civil szervezetek közösség érdekében végzett szakmai programjainak, közcélú tevékenységének támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.

  Támogatás igényelhető:

  A szervezet alapszabályában/alapító okiratában rögzített tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai programok (rendezvények, képzések, konferenciák, szolgáltatások) lebonyolításának költségeire.
  Előnyben részesülnek azon szervezetek pályázatai, melyek a helyi értékekre épített, a várost népszerűsítő, helyben megvalósuló, és a hálózati együttműködést célzó programokat valósítanak meg, valamint akik az egri polgárok, civil társaságok igényeit, vagy más civil szervezetek munkáját szolgáltatásaikkal segítik.

  A pályázaton részt vehet:

  Bíróság által bejegyzett, egri székhellyel rendelkező jogi személyiségű civil szervezet, illetve a nem egri székhelyű szervezet egri tagszervezete/tagozata, amelynek nincs köztartozása, illetve az önkormányzat felé fennálló lejárt elszámolási kötelezettsége.

  Benyújtási határidő:

  2017. március 24.(péntek) - a postára adás utolsó napja

  Pályázati adatlap és pályázati útmutató innen letölthető.

  Információ kérhető:

  EMJV Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iroda;

  személyesen: Zakarné Tóth Brigitta civil referens (Kossuth Lajos u. 28. I. em. 127.);

  telefonon: +36 36 521-978, +36 20 996-5050 számokon, illetve a zakarne.brigitta@ph.eger.hu e-mail címen.

  Forrás:www.eger.hu

  Határidő: 
  péntek, 2017, március 24
 • Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatot hirdet gyermekintézmények számára a Gyermekek Világnapja alkalmából. A nyertes gyermekek részt vehetnek ősszel a VII. Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlés ülésén a Parlamentben.

  Pályázni egyénileg, illetve 20 fős csapatokkal lehet, 8-18 év közötti fiatalok részvételével.

  A pályázat formája: a tervezett kérdések leírása és azok indoklása, min. egy A4 oldal terjedelemben, elektronikus vagy postai úton benyújtva.

  A pályázat beérkezési határideje: 2017. június 2.

  JELIGE: „Ha képviselő lennék…”
  Postacím: 1066., Budapest Teréz krt. 24.
  E-mail: ngysz@gyermekmento.hu

  A nyertesek kiértesítési határideje: 2017. szeptember 8.

  A pályázatokkal kapcsolatos részletes információ a www.gyermekmento.hu weboldalon található.

   
  További információ:

  Wendler Baross Judit

  Tel.: +36 1 475-7012;

  Wendler.Baross@gyermekmento.hu

  Forrás:www.gyermekmento.hu

  Határidő: 
  péntek, 2017, június 2
 • A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez, valamint az EFOP célkitűzéseinek teljesüléséhez.

  Célcsoport:
  Hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 15 éves kortól4 (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola tanulói, valamint kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók), valamint a program keretében a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, mentorok, (szükség szerinti) szakemberek, a bevont tanulók szülei.

  Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
  1. Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése
  2. Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében (a tanuló egyéni fejlesztési tervében meghatározottak szerinti tantárgyak, az eredmények - legalább negyedévenkénti - felülvizsgálata).
  3. Igazolatlan hiányzások számának csökkentése6 a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók körében
  4. Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása
  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
  A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően maximum 36 hónap áll rendelkezésre.

  Támogatást igénylők köre
  Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
  A konstrukció keretében a program megvalósítói a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói lehetnek:
  1) gimnázium,
  2) szakgimnázium,
  3) szakközépiskola,
  4) kollégium, továbbá
  5) az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
  - egységes iskola, vagy összetett iskola,
  - közös igazgatású köznevelési intézmény.

  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
  Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3. napjától 2019. április 3. napig van lehetőség.

  Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
  2017. április 03. – 2017. május 03
  2017. május 10. – 2017. július 11.
  2017. július 18. – 2017. november 17.
  2017. november 24. – 2018. április 24.
  2018. május 1. – 2018. október 2.
  2018. október 09. – 2019. április 03.

  A támogatás mértéke, összege
  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 000 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft.
  A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

  A programba bevont tanulók számától függően:
  15 fő esetén legfeljebb 20 000 000 Ft
  16-18 fő esetén legfeljebb 21 600 000 Ft
  19-24 fő esetén legfeljebb 25 200 000 Ft
  legalább 25 fő bevonásával maximum 30 000 000 Ft

  A teljes felhívás itt elérhető.

  Forrás:www.palyazat.gov.hu

  Határidő: 
  szerda, 2019, április 3
 • A TNS Hoffmann Piac – és Közvéleménykutató Kft. társadalmi felelősségvállalása keretében pályázatot hirdet civil szervezetek számára, amelynek díja egy másfél millió forint összegű szabadon megválasztott témájú közvéleménykutatás lefolytatása.

  A pályázó szervezetektől a vizsgálni kívánt kérdések és a kutatási eredmények hasznosításának bemutatását várjuk. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a tervezett kutatás célját és az eredmények tervezett felhasználását, a szervezet rövid bemutatását, a kutatás során vizsgált témaköröket. A pályázat során nem elvárás a teljes kutatási terv vagy kérdőív benyújtása, ebben a TNS Hoffmann szakértői segítik a győztes pályázót.

  Olyan pályázatot szeretnénk díjazásban részesíteni, amely témafelvetése révén országos érdeklődésre tarthat számon: vagy szemléletformáló vagy társadalmi problémákkal foglalkozik. A kutatási eredmények egy részét a TNS Hoffmann is publikálni kívánja. A pályázónak meg kell jelölnie, hogy a kutatási témák közül melyiket szánja publikációra és melyiket saját felhasználásra.

  Az értékelés fontos szempontja, hogy a kutatni kívánt téma illeszkedjen a kutatás módszertanához, ami egy 1100 fős, a magyar felnőtt lakosság körében országos reprezentatív felmérés. Egy ilyen felmérés során olyan témákat érdemes vizsgálni, amelyek érintik a lakosság legalább 10 százalékát. Ez biztosítja azt, hogy a kutatás során vizsgált célcsoport statisztikailag megbízható elemszámmal rendelkezzen a mintában (körülbelül 110 fő).

  A pályázati határidő: 2017. március 10-e.

  A pályázati adatlapot elektronikus formában a http://www.tns-hoffmann.hu/palyazat oldalon van lehetőség feltölteni.

  Kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban Szabics Lilla projektvezető ad további felvilágosítást telefonon (20/459-7576), vagy e-mailen (lilla.szabics@tns-hoffmann.hu).

  A nyertes pályázó egy ppt formátumú elemzést kap a TNS Hoffmanntól. A kutatás eredményei előreláthatóan április közepén állnak majd a nyertes szervezet rendelkezésére.

  Elbírálás:

  A beküldött pályázatok közül négytagú - a TNS Hoffmann munkatársaiból álló – zsűri választja ki a nyertest az alábbi szempontok szerint:

      - mennyire össztársadalmi jelentőségű a témafelvetés: az eredmények a pályázó szervezeten túlmutatóan a szektor más szereplői számára is nyújtsanak információt
      - omnibusz módszertannak megfeleljen (18 évesnél idősebb reprezentatív minta a magyar lakosság személyes megkérdezése)
      - mennyire újszerű a megközelítés (vagy a vizsgálni kívánt téma, vagy annak módszertani megközelítése miatt)
      - a kutatási eredmények felhasználása, hogyan segíti a szervezet munkáját, hogyan kívánja hasznosítani?

  A kérdőív kidolgozását a TNS Hoffmann vállalja a nyertes szervezettel együttműködve.

  Forrás:www.nonprofit.hu

  Határidő: 
  péntek, 2017, március 10
 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 milliárd forint.
  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
  Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

  Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  1. csoport
  2011. évi CCVI. törvény besorolása alapján:

      Bevett egyház (GFO kód: 551)
      Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO kód: 552)
      Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO kód: 555)
      Egyházi szervezet (GFO kód: 559)

  2. csoport
      Egyéb szövetség (GFO kód: 517)
      Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO kód: 525)
      Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528)
      Egyéb egyesület (GFO  kód: 529)
      Közalapítvány (GFO: 561)
      Közalapítvány Önálló intézménye (GFO: 562)
      Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO: 563)
      Egyéb alapítvány (GFO kód: 569)
      Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO: 599)

  Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumban kötelező legalább egy-egy szervezetnek az 1. és a 2. csoportból is részt vennie.

  További feltételek a támogatást igénylőkkel kapcsolatban:

      - Az 1. csoportba tartozó szervezetek csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, amennyiben rendelkeznek egyházfőhatósági igazolással vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással (GFO 551, 552, 555, illetve 559 gazdálkodási formakódú szervezetek).
      - A konzorciumi tagok száma nem haladhatja meg a 3-at.
      - Egy szervezet egy támogatási kérelem benyújtására jogosult konzorciumvezetőként.
      - konzorcium vezetője bármelyik csoportba tartozó szervezet lehet.

  Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év március hó 30. naptól 2018. év január hó 2. napig van lehetőség.

  Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  2017. március 30 – 2017. április 18.

  2017. április 24 – 2017. május 11.

  2017. május 17 – 2017. június 15.

  2017. június 20 – 2017. július 20.

  2017. július 26 – 2017. augusztus 28.

  2017. szeptember 1 – 2017. október 1.

  2017. október 6 – 2017. november 16.

  2017. november 20 – 2018. január 2.

  Forrás:www.palyazatok.gov.hu

  Határidő: 
  kedd, 2018, január 2
 • Folytatódik a korábbi években megkezdett közösségépítő kezdeményezés a Tartóshullám / Mediawave Együttlét keretében.
  Várjuk azokat a szervezeteket, csoportokat, egyéneket, akik szeretnék megvalósítani közösségalapú ötleteiket, legyenk azok művészeti, tudás vagy sport alapúak.

  Mindezt április 27. és május 1. között a komáromi Monostori Erőd izgalmas, nem mindennap tereiben, vagy akár az öreg Duna partján, az ártéri erdőben, a Dunai bástya előtti pázsiton.

  Közösség építő, kapcsolat teremtő, ’aktív’ programokat keresünk, illetve a helyszínen, a fesztivál vendégek szeme előtt létrejövő, alakuló projekteket. Prioritást élveznek ezért azok a pályázatok, amik a közönséget aktivitásra buzdítja, bevonja, nem külső, passzív szemlélőként értelmezi.

  Cél egy olyan rendezvény létrehozása, ahol még köszönnek egymásnak az emberek!

  Pályázók köre lehet:

      - egyének
      - csoportok / baráti körök
      - társulatok/egyesületek stb.

  jelentkezesi_lap_2017

  A jelentkezési határidő: 2017. február 28.

  Elbírálás határideje: 2017. március 31.

  A döntésről  – a programba válogatásról – értesítést küldünk a pályázó által megadott e-mail címre.

  Díj: - Bemutatkozási lehetőség a 27. Tartóshullám/Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttléten
        - Napijegy, jegyek, fesztivál bérlet – projekttől függően

  További információ:
  Hartyándi Jenő
  hartyandi@gmail.com
  20/9690-535

  Forrás:www.nonprofit.hu

  Határidő: 
  szerda, 2017, február 15
 • Jelen projekt átfogó célja:
  A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro- kis-, közepes és nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezeteknél valamint a közszféra munkáltatóinál. A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának könnyítéséhez.

  A rendelkezésre álló forrás
  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft. A teljes rendelkezésre álló forrásból 2,8 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag vállalkozások számára pályázható forrás. A 2,8 milliárd forintból pedig 1,4 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások számára elérhető.

  Támogatást igénylők köre
  Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek:
  a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
  b) Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei., és
  c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt.
  A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek.

  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
  a) A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
  b) A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
  c) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-5.3.8-17 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.
  d) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak.
  A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással13 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül. zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás14/futárposta-szolgáltatás15 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével szükséges benyújtani a következő címre:

  Forrás:www.palyazatok.gov.hu

  Határidő: 
  szerda, 2019, március 20

Oldalak

Print Friendly, PDF & Email