Hasznos oldalak

Az itt felsorolt oldalak hasznos információval szolgálnak a civil szférát illető kérdésekben.

Civil Információs Portál

A portál célja, hogy egy honlapon összesítve legyenek elérhetők a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek által az Interneten közzétett, civil szervezetekre vonatkozó nyilvános információk. A portál további célja, hogy megjelenítési felületet biztosítson egy országos civil adatbázisnak, amely segítségével a központi államigazgatási szerveknél nyilvántartott, civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános adatok együttesen jelenhetnek meg és le is kérdezhetők.

Biróság

Az Országos Bírósági Hivatal az ügyvitel egyszerűsítése, az adminisztratív terhek csökkentése érdekében megteremtette a lehetőséget a bíróságok számára az elektronikusan érkező dokumentumok fogadására és felhasználására. Ezzel a megoldással egyszerűbbé teszi az állampolgárok számára is az ügyintézést és hatékonyabbá az ítélkezésben érintett szervezetek közötti információcserét.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Naprakész információkat találhatunk a civil szervezeteket érintő kötelezettségekről, határidőkről, nyomtatványokról.

Nemzeti Együttműködési Alap

A Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: Alap) az Áht. szerinti - a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, valamint a közjó kiteljesedését, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató - központi költségvetési előirányzat. Az Alap feletti rendelkezési jogot - ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.

Nemzeti Művelődési Intézet

A magyar kulturális élet legnagyobb, közhasznú tevékenységet végző intézményhálózatát a közművelődési intézmények alkotják a hozzájuk kötődő civil szervezetekkel, közösségekkel szoros együttműködésben. Ezeknek az intézményeknek kiemelt szerepe van a magyarság előtt álló korszakos feladatok teljesítésében, a nemzeti-emberi összetartozást erősítő közösségi együttlétek támogatásával, a számukra cselekvési teret biztosító művelődési intézmények szakmai munkájának kiteljesítésével.

Nonprofit.hu

A civil szektor hírei, eseményei naprakészen! Törvénytár, útmutatók és letölthető hasznos dokumentumok, iratminták.

Önkéntes.gov.hu

A honlap célja az önkéntesség területén a keresleti és kínálati oldal összekapcsolása, azaz hogy az önkénteskedni vágyók könnyen és gyorsan megtalálják a számukra legoptimálisabb lehetőségeket, a fogadó szervezetek kommunikálhassák önkéntes lehetőségeiket. Emellett a honlap folyamatos tájékoztatás nyújt az önkéntesség területét érintő friss információkról, hazai és nemzetközi aktualitásokról.

bgazrt.hu

A Bethlen Gábor Alap pénzeszközeinek kezelését a 2011 áprilisában létrehozott nonprofit gazdasági társaság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi. A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. 

Civil Kézikönyv; NEA Roadshow (2019) előadásai

Útmutató a civil szervezetek mindennapi működéséhez.