Példák közfeladatokra

A közhasznú minősítés elnyerésének egyik feltétele, hogy a szervezet – közvetlenül vagy közvetve – valamilyen, jogszabályban meghatározott közfeladatot lásson el. Az új Civil törvény nem korlátozza az ellátható közfeladatok körét, nem preferál tevékenységeket, így a közhasznú tevékenységek nincsenek felsorolva.

Az alábbi táblázat segítségképpen a korábbi közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény kategóriáiból kiindulva, témakörönként – a teljesség igénye nélkül – mutat be néhány jogszabályokban meghatározott állami, önkormányzati feladatot.

Figyelem az itt elérhető táblázat egy segítő szándékkal összeállított – teljességre nem törekvő – szubjektív gyűjtemény, melynek alkalmazása nem kötelező és bíróság előtti eljárásban nem hivatkozható.