Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 • 2016. február 25.

   

  A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (továbbiakban: NEAr.) 22. § (1)-(2) bekezdése értelmében az elektori gyűlések helyszínei a Kormányablakok, bármely elektor bármely Kormányablakban leadhatja a szavazatát.

  A szavazólapon feltüntetésre kerülő személyek kijelölését célzó szavazás (szimpátiaszavazás) időpontja: 2016. március 2., míg a civil delegált tagok megválasztása (választás) időpontja: 2016. március 7.

   

  Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 71. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) Tanácsa és kollégiumai civil delegált tagjainak megválasztására az elektori gyűléseket az alábbiak szerint hívom össze.

  A NEAr. 22. § (3) bekezdése értelmében elektori gyűlés alatt a Tanács esetében valamennyi; az egyes kollégiumok esetében a megfelelő elektori gyűlésbe (Nemzeti összetartozás, Új nemzedékek jövőjéért, Mobilitás és alkalmazkodás, Közösségi környezet, Társadalmi felelősségvállalás) visszaigazoltan bejelentkezett, megjelent elektort kell érteni.

   

  A szimpátiaszavazás és a választás alkalmával az alábbi linken elérhető összes Kormányablakban, az egyes Kormányablakok nyitvatartási ideje szerint lehet szavazni: WWW.KORMANYABLAK.HU/HU/KORMANYABLAKOK

  A NEAr. 22. § (4) bekezdése szerint a visszaigazolt bejelentkezés alapján szavazásra jogosult elektorok személyazonosságuknak Kormányablak munkatársa által történő megállapítását (mandátumigazolás) követően személyesen vesznek részt, a szavazásra jogosult elektor helyettesítésére nincsen lehetőség. A mandátumvizsgálathoz valamennyi elektornak magával kell hoznia arcképes személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély), ezek hiányában a mandátumigazolás – az arcképes személyazonosító igazolvány számának rögzítése – nem történhet meg.

  Az elektori gyűlések ügyrendjét az Alap internetes honlapján, a WWW.CIVIL.INFO.HU/WEB/NEA/HOME oldalon 2016. február 25. napjáig teszem közzé.

   

  Budapest, 2016. február 25.

   

  Balog Zoltán s.k.

  emberi erőforrások minisztere

   

   

   

   

  A Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) testületei (Tanács és kollégiumok) civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések

  ÜGYRENDJE

   

   

  Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 71. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az Alap testületei (Tanács és kollégiumok) civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések ügyrendjét az alábbiak szerint állapítom meg.

   

  Az elektori gyűlés feladata

  A Tanács és a kollégiumok civil delegált tagjait és póttagjait a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről rendelkező 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (NEAr.) 24. § (2) bekezdésében illetve az 1. számú mellékletében meghatározott elektori gyűléseken kell megválasztani a Civil tv.-ben, a NEAr.-ben, valamint az ügyrendben foglalt szabályok szerint.

   

  Az elektori gyűlés összehívása

  Az elektori gyűlések miniszter általi összehívására a Civil tv. 71. § (4) bekezdésében foglaltak szerint hirdetmény útján kerül sor.

   

  A mandátumvizsgálat módja

  Az elektori gyűlésen jelölési és szavazati joggal (továbbiakban együtt: elektori jogok) rendelkező elektorként csak a civil jelöltállítási rendszerbe a Civil tv. és a NEAr. szerint érvényesen bejelentkezett civil szervezet nyilatkozatában elektorként megjelölt személy vehet részt. Az elektori gyűlés alatt a Tanács esetében valamennyi; az egyes kollégiumok esetében a megfelelő elektori gyűlésbe visszaigazoltan bejelentkezett, megjelent elektort kell érteni. Az érvényes bejelentkezés és a bejelentkezés adattartalma kérdésében az Alap internetes honlapjának (www.civil.info.hu/web/nea/home) jelen Ügyrend közzétételének napja szerinti nyilvántartása az irányadó. Az elektor az elektori jogait csak az elektori gyűlés helyszínén lezajló mandátumvizsgálatot követően gyakorolhatja. Mandátumigazolás nélkül az elektori gyűlésen az elektori jogok nem gyakorolhatók. A mandátumvizsgálatot a Kormányablak munkatársa (továbbiakban: kormányhivatali munkatárs) jogosult elvégezni.

  A mandátumigazoláshoz az érvényesen bejelentkezett civil szervezet elektorának be kell mutatnia arcképes, személyazonosításra alkalmas okmányát (személyi igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély). Arcképes személyazonosító igazolvány hiányában, valamint akkor, ha megállapítást nyer, hogy a mandátumvizsgálatra jelentkezett személy nem jogosult az elektori gyűlésen elektorként részt venni, mandátumigazolásra nincs lehetőség. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a mandátumvizsgálatra jelentkezett személy jogosult az elektori gyűlésen elektorként részt venni, a személyazonosításra alkalmas okmányának száma rögzítésre kerül a zárt hálózatú számítógépen (személyazonosság megállapítása).

  Amennyiben az elektor adatai nem egyeznek meg a felmutatott igazolványon és a rendszerben, az elektori jogok nem gyakorolhatóak.

  A mandátumvizsgálat eredménye ellen jogorvoslatnak nincs helye.

   

  Az elektori gyűlésre vonatkozó általános szabályok

  Az elektori gyűlés a mandátumigazolással rendelkező elektorok számától függetlenül határozatképes.

  Az elektori gyűlés nyilvánossága nem sértheti a szavazás titkosságát és a személyhez, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat.

  Az elektori gyűlés menete:

  I. Szimpátiaszavazás (szavazólapon feltüntetésre kerülő személyek kijelölését célzó szavazás)

  II. Választás (civil delegált tagok megválasztása)

   

  Testületi tagok megszavazásának rendje

  A Tanács és a kollégiumok civil delegált tagjait a Civil tv.-ben, a NEAr.-ben és az ügyrendben rögzített szabályok szerint egyéni listás szavazással választják meg a mandátumigazolással rendelkező elektorok.

  A választásra vonatkozó szavazólapra minden olyan jelölt neve felkerül, aki a mandátumigazolással rendelkező elektorok tíz százalékának szavazatát az erre irányuló szavazás (szimpátiaszavazás) során elnyerte. Szavazólap alatt az e célra kialakított zárt hálózatú számítógépes rendszer szavazás leadására kifejlesztett felületét kell érteni.

  A szavazólapon rögzíteni kell a következő adatokat:

  - az elektori gyűlés helye, időpontja,

  - az elektori gyűlés megnevezése (NEAr. 1. számú melléklete szerint),

  - a választás célja (Tanács, vagy valamely kollégium tagjának/tagjainak megválasztása, kollégium esetében a kollégium pontos megjelölésével),

  - a listára leadható szavazatok száma, arra irányuló figyelmeztetéssel, hogy ennél több személy megjelölése nem lehetséges,

  - a jelöltek neve abc sorrendben.

   

  I. Szimpátiaszavazás

  A szimpátiaszavazás során a jelenlévő elektorok száma az érvényes mandátumigazolással rendelkező elektorok száma azon testületre és elektori gyűlésre vonatkozóan, amelyre az érvényes mandátumigazolással rendelkező elektor szavazatát leadta. Az az elektor számít szavazáson megjelentnek, akinek a személyazonosító okmány száma rögzítésre került (mandátumigazolt).

  A szimpátiaszavazás során minden elektor egyszer jogosult szavazni tetszőleges számú tanácsi és kollégiumi tagjelöltre. A szavazás nem szakítható meg, adattartalma a szavazat elektor általi véglegesítését követően nem módosítható.

  Szimpátiaszavazás folyamata

  1. A kormányhivatali munkatárs bejelentkezik a rendszerbe.

  2. A kormányhivatali munkatárs kiválasztja az elektort a rendszer által felkínált listából.

  3. A kormányhivatali munkatárs ellenőrzi a megjelent elektor személyazonosságát.

  4. A kormányhivatali munkatárs rögzíti az elektor által átadott személyazonosító okmány számát.

  5. Az elektor a tanács jelöltjei közül tetszőleges számúra adja le a szavazatát, az e célra kialakított zárt hálózatú számítógépes rendszer szavazás leadására kifejlesztett felületén.

  6. Az elektor az elektori gyűlésének megfelelő kollégiuma jelöltjei közül tetszőleges számúra leadja a szavazatát, az e célra kialakított zárt hálózatú számítógépes rendszer szavazás leadására kifejlesztett felületén.

  Amennyiben az elektor egyik testület esetében sem kíván jelölni, tartózkodhat.

  7. A rendszer egy összesítő képernyőn megmutatja a leadni tervezett szavazatokat.

  8. Az elektor a szimpátiaszavazás befejezésével rögzíti a leadott szavazatokat. Ezt követően további módosítási lehetőség nincs, az elektor számára újabb szimpátiaszavazás sem indítható.

  A szimpátiaszavazás zárása

  1. A kormányablakban (a helyiségben) a hirdetményben megjelölt zárás időpontját megelőzően megjelent elektorok jogosultak, a határidőn túl megjelentek nem jogosultak leadni a szavazataikat. A szabályozások betartásáért a kormányhivatali munkatárs felel.

  2. A szimpátiaszavazást követően a kormányhivatali munkatárs adminisztratívan jelzi, hogy a szavazás folyamata részéről lezárult. Ezzel az érintett munkatárs elől a rendszer zárolásra kerül, szimpátiaszavazás céljából már nem tud ismételten bejelentkezni.

  3. A rendszer központi zárását a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya vezetője végzi el, amikor meggyőződött róla, hogy szavazásra jogosult elektor már nem várakozik szavazásra. (A zárás előtt esetleg kialakuló várakozások száma miatt ez előre nem becsülhető, nem feleltethető meg egy automatikus zárási időpontnak)

  A szimpátiaszavazás eredményeit a zárt hálózatú számítógépes rendszer összesíti, amely alapján a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya elkészíti az összesítést tartalmazó jegyzőkönyveket, valamint az elektronikus szavazólapokat a Tanácsra és a kollégiumokra vonatkozóan.

  Az elektori gyűlések jegyzőkönyveit a nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár hitelesíti. A jegyzőkönyv tartalmazza az elektori gyűlés helyszínét, időpontját, a jegyzőkönyvkészítő, a jegyzőkönyv-hitelesítő nevét, a megjelent elektorok számát, valamint az elektronikus szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet annak készítője és a hitelesítő írják alá.

   

  II. Választás

  Az elektronikus szavazólapon az elektor a Tanács és az elektori gyűlésnek megfelelő kollégium esetében egyaránt legfeljebb három-három jelöltre adhatja le érvényesen a szavazatát. A választás során minden elektor egyszer jogosult szavazni, a szavazás nem szakítható meg, adattartalma a szavazat elektor általi véglegesítését követően nem módosítható. Az az elektor számít szavazáson megjelentnek, akinek a személyazonosító okmány száma rögzítésre került (mandátumigazolt).

   

  Választás folyamata

  1. A kormányhivatali munkatárs bejelentkezik a rendszerbe.

  2. A kormányhivatali munkatárs kiválasztja az elektort a rendszer által felkínált listából.

  3. A kormányhivatali munkatárs ellenőrzi a megjelent elektor személyazonosságát.

  4. A kormányhivatali munkatárs rögzíti az elektor által átadott személyazonosító okmány számát.

  5. Az elektor az elektori gyűlésének megfelelő kollégiuma jelöltjei közül háromra adhatja le a szavazatát, az e célra kialakított zárt hálózatú számítógépes rendszer szavazás leadására kifejlesztett felületén.

  6. Az elektor a tanács jelöltjei közül háromra adhatja le a szavazatát, az e célra kialakított zárt hálózatú számítógépes rendszer szavazás leadására kifejlesztett felületén.

  7. A rendszer egy összesítő képernyőn megmutatja a leadni tervezett szavazatokat.

  8. Az elektor a választás befejezésével rögzíti a leadott szavazatokat. Ezt követően további módosítási lehetőség nincs, az elektor számára újabb választás sem indítható.

   

  A választás zárása

  1. A kormányablakban (a helyiségben) a hirdetményben megjelölt zárás időpontját megelőzően megjelent elektorok jogosultak, a határidőn túl megjelentek nem jogosultak leadni a szavazataikat.

  2. A választást követően a kormányhivatali munkatárs adminisztratívan jelzi, hogy a szavazás folyamata részéről lezárult. Ezzel az érintett munkatárs elől a rendszer zárolásra kerül, választás céljából már nem tud ismételten bejelentkezni.

  3. A rendszer központi zárását a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya vezetője végzi el, amikor meggyőződött róla, hogy szavazásra jogosult elektor már nem várakozik szavazásra. (A zárás előtt esetleg kialakuló várakozások száma miatt ez előre nem becsülhető, nem feleltethető meg egy automatikus zárási időpontnak)

   

  Jegyzőkönyv vezetése, hitelesítése

  A választás eredményeit a zárt hálózatú számítógépes rendszer összesíti, amely alapján a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya elkészíti az összesítést tartalmazó jegyzőkönyveket a Tanácsra és a kollégiumokra vonatkozóan, mely tartalmazza a megválasztott tagok és póttagok adatait.

  A Tanács civil delegált tagjainak megválasztásával kapcsolatos összesített adatokat külön hitelesített jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a hivatalos honlapon keresztül nyilvánosságra hozni.

  A kollégiumok civil delegált tagjainak megválasztásával kapcsolatos összesített adatokat elektori gyűlésenként külön hitelesített jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a hivatalos honlapon keresztül nyilvánosságra hozni.

  Az elektori gyűlések jegyzőkönyveit a nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár hitelesíti. A jegyzőkönyv tartalmazza az elektori gyűlés helyszínét, időpontját, a jegyzőkönyvkészítő, a jegyzőkönyv-hitelesítő nevét, a megjelent elektorok számát, valamint az elektronikus szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet annak készítője és a hitelesítő írják alá.

   

  Szavazatszámlálás

  A leadott szavazatokat a zárt informatikai rendszer összesíti, amely alapján a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya elkészíti az összesítést tartalmazó jegyzőkönyveket a Tanácsra és a kollégiumokra vonatkozóan, mely tartalmazza a megválasztott tagok és póttagok adatait.

  A szavazás eredményével szemben kifogásnak, fellebbezésnek nincs helye.

  Szavazategyenlőség esetén a tagságot elnyerő jelölt kilétét nyilvános sorsolással kell megállapítani. A sorsolást a nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár rendeli el.

  A szavazás eredménye

  A Civil tv. 72. § (4) bekezdése szerint a Tanács, illetve kollégiumok tagjai azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztandó tagok száma szerinti legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik jelölt szerez megbízatást. Az egy testületbe jelölt, de meg nem választott személyek a kapott szavazatok sorrendje szerint póttagi listára kerülnek.

  Az elektori gyűlésen megválasztott civil delegáltak névsorát, valamint a póttagok nevét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

   

   

  Budapest, 2016. január 22.

   

   

  Balog Zoltán

  emberi erőforrások minisztere

  sk.

   

  Forrás: civil.info.hu

  Hír aktualitása: 
  péntek, 2016, február 26
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  GYAKORI KÉRDÉSEK AZ ÚJ PTK. SZERINTI MÓDOSÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOSAN

  Meddig kell az új Ptk. előírásainak megfeleltetni a létesítő okiratot?

  A civil szervezetek számára előírt létesítő okirat kötelező módosításának határideje 2016. március 15., tehát legkésőbb 2016. március 14-ig kell változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni az aktuális bíróságon.

  Mely dokumentumokat kell még csatolnunk a módosított okirat mellett?

  Csatolni kell a módosított létesítő okiratot, a bíróság oldalán található változásbejegyzési kérelmet, és a hozzá tartozó mellékleteket. Alapítvány esetében az alapító jogosult a módosításra. Egyesület esetében a közgyűlésnek kell elfogadni az alapszabály-módosítást. Mindezt jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell, hogy az alapszabályban mit változtattak meg, a közgyűlés dátumát és a képviselő aláírását. Valamint ehhez mellékelni kell a jelenléti ívet is. Ha más változás is történik (pl. székhelyváltozás, tagváltozás) az ehhez kapcsolódó megváltozott dokumentumokat is csatolni kell.

  A változásbejegyzés iránti kérelemben minden oldalt ki kell töltenünk?

  Nem szükséges, csak azokat kell, amiket a változás érint.

  Akkor is meg kell tennünk az alapító okirat-módosítást, ha csak az új törvényi hivatkozásokkal egészítenénk ki, de más változás nem történt évek óta?

  Igen, minden olyan civil szervezetnek módosítani kell az alapszabályát, amely 2014. március 15. óta nem módosított. Ennek az az oka, hogy rengeteg új szabály van az új PTK-ban, amit a régi alapszabályok egészen biztosan nem tartalmazhatnak.

  Mely részeket kell kitöltetünk a változásbejegyzési kérelemben ez esetben?

  Ekkor a változásbejegyzési kérelemnek mindösszesen az „A”, „B” „C1” (létesítő okirat módosításának kelte) „M1” és „K” kérelem nevű oldalait kell kitölteni.

  Lehet-e teljesen új alapszabályt írni és a régire csak hivatkozni, amikor a régi alapszabály már nagyon sok helyen nem felel meg a jogszabályoknak?

  Természetesen van arra lehetőség, hogy teljesen új alapszabály kerüljön elfogadásra, és a régi pedig hatályon kívül helyezésre, amikor a régi alapszabály már nagyon sok helyen nem felel meg a jogszabályoknak, és egyszerűbb újat elfogadni.

  Jeleznem kell a módosított létesítő okiratban a megváltoztatott szövegeket?

  Kötelező megjelölni, hogy az okirat mely része változott, pl. dőlten vagy vastagon szedett betűvel kiemelve a megváltozott részeket.

  Ki adhatja be a kérelmet?

  A szervezet képviselője (vagy annak meghatalmazottja) adhatja be a kérelmet.

  Elektronikus vagy papír alapon nyújthatunk be változásbejegyzés iránti kérelmet?

  Ha a szervezet jogi képviselő nélkül jár el, vagy ha nem közhasznú, akkor lehet papír alapon is (a számítógéppel kitöltött valamint a kézzel írott forma is megfelelő). Elektronikusan mindenképpen lehet.

   

  Hír aktualitása: 
  kedd, 2016, március 15
 • Az egyesületek és az alapítványok 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. A megyénkben 3000 civil szervezet érintett, melynek eddig mindössze 30 %-a tett eleget a törvényben előírt kötelezettségének.

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15.-én a nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szervezetek a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötelesek a létesítő okiratuknak mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.

  A civil szervezetek nyilvántartásba vételét és a nyilvántartás vezetését a bíróság, megyénkben az Egri Törvényszék végzi. A megyénkben nyilvántartott civil szervezetek egy harmada helyezkedett az új jogszabály hatálya alá. A változás, vagyis a létesítő okirat módosítására vonatkozó kötelezettség Heves Megyében így jelenleg mintegy 3000 civil szervezetet - egyesületet, sportegyesületet, szövetséget, klubot, vadásztársaságot, polgárőrséget, alapítványt - érint. 

  Ezek a szervezetek 2016. március 15-ét követően a korábbi jogszabályoknak megfelelő alapszabállyal nem működhetnek jogszerűen.

  A határidő lejárata előtti időszak ügydömpingjének elkerülhetősége miatt felhívjuk a civil szervezetek figyelmét az alábbiak szerinti módosítási kötelezettségre és arra, hogy változásbejegyzési kérelmeiket folyamatosan előterjeszthetik az Egri Törvényszéken.

  Az Egri Törvényszék hivatalos sajtóközleményét itt olvashatják.

  Amennyiben kérdése van a létesítő okirat módosítással kapcsolatban kérem bizalommal forduljon a Heves megyei CIC munkatársaihoz.

  E-mail: normaalapitvany@gmail.com

  Telefon: +36 36 420-660

  Hír aktualitása: 
  kedd, 2016, március 15
 • Küldj egy jelet lentről!

  Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil törvény) és a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet részletesen meghatározza a testületek kialakítására vonatkozó alapvető szabályokat. A NEA testületeit a hatályos szabályok szerint egy kilenctagú Tanács és öt, egyenként kilenctagú kollégium alkotja.

  A NEA minden testülete esetében a tagság egyharmada választás útján (civil szervezetek jelöltjei), a tagság kétharmada pedig delegálás útján (Országgyűlés és miniszterek) kerül betöltésre. A NEA új testületei kizárólag akkor kezdhetik meg a működésüket, ha a Civil törvényben meghatározott teljes létszámmal felálltak, ami csak a választás és a delegálás párhuzamos lebonyolítása mellett lehetséges.

  Balog Zoltán miniszter úr – az emberi erőforrások minisztere – 2016. január 25-én felhívást tett közzé a Civil Információs Portálon, illetve két országos napilapban (Magyar Idők, Népszava), mellyel megnyitásra került a 30 napos elektori jelöltállítási időszak.

   

  Az elektori nyilvántartó rendszer elektronikus elérhetősége: http://civil.info.hu/web/nea/szervezet

  Segítség a tájékozódásban ppt.

  Forrás:ERKE

  Hír aktualitása: 
  szerda, 2016, február 24
 •  

  Felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerében való részvételre

  Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek az Alap civil jelöltállítási rendszerébe, egy-egy képviselőjükön keresztül elektori gyűléseken választhatják meg az Alap Tanácsának és kollégiumainak civil delegált tagjait.

  Ezt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 71-72. §-ai, továbbá a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (NEAr.) 20-24. §-ai szabályozzák. A civil jelöltállítási rendszerbe azok az országos (legalább hét megyére kiterjedő tartós tevékenység) vagy területi (helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit) hatókörű civil szervezetek jelentkezhetnek be és állíthatnak elektort, amelyek szándékukat e felhívásban meghatározott módon jelentik be.

  Az elektori nyilvántartó rendszerben az érvényes bejelentkezéshez szükséges feltétel:

  - a civil szervezetnek rögzíteni kell a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat, amely szükség esetén tartalmazza a civil szervezet által javasolt tanácsi, illetve kollégiumi tagjelölt életrajzát;

  - a civil szervezetnek csatolni kell az elektori nyilvántartó rendszer által előállított, a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat és a NEAr. 20. § (3) a)-d) pontjai szerinti nyilatkozatokat tartalmazó dokumentum – civil szervezet képviselője és az elektor, valamint két tanú által megfelelően aláírt – oldalhű digitális másolatát (minta: NEAr. 2. melléklete).

   

  Az elektori nyilvántartó rendszer elektronikus elérhetősége:

  HTTP://CIVIL.INFO.HU/WEB/NEA/SZERVEZET

   

  A bejelentkezés határideje: 2016. február 24.

   

  A határidőn túli bejelentkezések nem fogadhatók el. A jogszabályokban foglaltaknak megfelelő módon bejelentkezett civil szervezetek bejelentkezésük elfogadásáról, ezt követően az elektori gyűlés helyéről és idejéről értesítést kapnak a bejelentkezés során megjelölt elektronikus levélcímekre.

  Felhívom a civil szervezetek figyelmét, hogy az Alap civil jelöltállítási rendszerében történő részvételük, csak a 2016. február 24. napjáig hiánytalanul teljesített bejelentkezés elfogadását követően lehetséges.

  További információ kérhető az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ügyfélszolgálatától a 06-1-795-4100 telefonszámon és a nea@emet.gov.hu e-mail-címen. A civil jelöltállítási rendszerrel kapcsolatos információk folyamatosan elérhetőek a www.civil.info.hu weboldalon is.

  Budapest, 2016. január 25.

   

  Balog Zoltán sk.

   

  emberi erőforrások minisztere

  Hír aktualitása: 
  szerda, 2016, február 3
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton 'Civil Információs Centrum' címet nyert civil szervezetek


   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által Civil Információs Centrum (továbbiakban CIC) cím elnyerésére meghirdetett pályázati kiírásra 2015. december 15-ig lehetett pályázatokat benyújtani.

  A pályázati kiírás célja szerint a pályázó civil szervezetek a kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén nyerhették el a CIC címet.

  A CIC-ek által ellátandó feladatkör aktualizálásának eredményeképpen 2016-ban különös hangsúlyt kap a magyar-külhoni magyar kapcsolat- és közösségépítés és a közfoglalkoztatás eredményességének elősegítése.

  A 2016. évi „Civil Információs Centrum" címpályázatra beküldött pályázatok megyénkénti győztesei:

   

  Bács-Kiskun megye - Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület

  Baranya megye - Nevelők Háza Egyesület

  Békés megye - Cetera Egyesület

  Borsod-Abaúj Zemplén megye - Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

  Budapest - Századvég Politikai Iskola Alapítvány

  Csongrád megye - Kurca Vidéke Polgári Egyesület

  Fejér megye - Echo Innovációs Műhely

  Győr-Moson-Sopron megye - United Way Kisalföld Alapítvány

  Hajdú-Bihar megye - Civilek a Fiatalokért Egyesület

  Heves megye - Egri Norma Alapítvány

  Jász-Nagykun-Szolnok megye - Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat

  Komárom-Esztergom megye - Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület

  Nógrád megye - A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány

  Pest megye - Isten Szolgálatában Református Misszió Alapítvány

  Somogy megye - Éléstár Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület

  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Hierotheosz Egyesület

  Tolna megye - Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület

  Vas megye - Hegypásztor Kör

  Veszprém megye - Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület

  Zala megye - Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

  Hír aktualitása: 
  szerda, 2016, január 6
 • Tisztelt Ügyfelek!

  A Heves Megyei Civil Információs Centrum 2015. december 18. és 2016. január 4. között zárva tart.

  Kérdéseiket a normaalapitvany@gmail.com címen tehetik fel.

  Hír aktualitása: 
  péntek, 2015, december 18
 • A Heves Megyei Civil Információs Centrum tájékoztató napokat tart a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó működési és szakmai pályázati kiírásaival kapcsolatban az alábbi helyszíneken és időpontokban:

  2015.december 7. hétfő, 14.00

  Eger, Kossuth Lajos u. 9. - Megyeháza,Eszterházy-terem

   

  2015.december 7. hétfő, 16.30

  Mátraderecske, Hősök tere 12. - Polgármesteri Hivatal (Tanács terem)

   

  2015.december 08. kedd, 16.30

  Lőrinci, Szabadság tér 4. - Közösségi ház

   

  2015.december 10. csütörtök 15.00

  Füzesabony,Széchenyi út 6. fsz. 1. - Kis-Bocs Baba Mama Alapítvány Iroda

   

  2015.december 10. csütörtök 17.00

  Heves,Erkel Ferenc utca 2. - Kulturális Központ

   

  A részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött,melyet az alábbi elérhetőségeken tehet meg:

  Egri Norma Alapítvány – 06-36/420-660; normaalapitvany@gmail.com

  Hír aktualitása: 
  hétfő, 2015, december 7
 • A Heves megyei Család, és Esélyteremtési Önkéntes Ház, az Új Nemzedék Plusz Kontaktpont és az Összhang Közhasznú Egyesület összefogásában Baba-Mama Kuckó jön létre.

  A megnyitóra minden kedves érdeklődőt várnak.

               

  Hír aktualitása: 
  szombat, 2015, december 12

Oldalak

Print Friendly, PDF & Email