Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  GYAKORI KÉRDÉSEK AZ ÚJ PTK. SZERINTI MÓDOSÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOSAN

  Meddig kell az új Ptk. előírásainak megfeleltetni a létesítő okiratot?

  A civil szervezetek számára előírt létesítő okirat kötelező módosításának határideje 2016. március 15., tehát legkésőbb 2016. március 14-ig kell változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni az aktuális bíróságon.

  Mely dokumentumokat kell még csatolnunk a módosított okirat mellett?

  Csatolni kell a módosított létesítő okiratot, a bíróság oldalán található változásbejegyzési kérelmet, és a hozzá tartozó mellékleteket. Alapítvány esetében az alapító jogosult a módosításra. Egyesület esetében a közgyűlésnek kell elfogadni az alapszabály-módosítást. Mindezt jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell, hogy az alapszabályban mit változtattak meg, a közgyűlés dátumát és a képviselő aláírását. Valamint ehhez mellékelni kell a jelenléti ívet is. Ha más változás is történik (pl. székhelyváltozás, tagváltozás) az ehhez kapcsolódó megváltozott dokumentumokat is csatolni kell.

  A változásbejegyzés iránti kérelemben minden oldalt ki kell töltenünk?

  Nem szükséges, csak azokat kell, amiket a változás érint.

  Akkor is meg kell tennünk az alapító okirat-módosítást, ha csak az új törvényi hivatkozásokkal egészítenénk ki, de más változás nem történt évek óta?

  Igen, minden olyan civil szervezetnek módosítani kell az alapszabályát, amely 2014. március 15. óta nem módosított. Ennek az az oka, hogy rengeteg új szabály van az új PTK-ban, amit a régi alapszabályok egészen biztosan nem tartalmazhatnak.

  Mely részeket kell kitöltetünk a változásbejegyzési kérelemben ez esetben?

  Ekkor a változásbejegyzési kérelemnek mindösszesen az „A”, „B” „C1” (létesítő okirat módosításának kelte) „M1” és „K” kérelem nevű oldalait kell kitölteni.

  Lehet-e teljesen új alapszabályt írni és a régire csak hivatkozni, amikor a régi alapszabály már nagyon sok helyen nem felel meg a jogszabályoknak?

  Természetesen van arra lehetőség, hogy teljesen új alapszabály kerüljön elfogadásra, és a régi pedig hatályon kívül helyezésre, amikor a régi alapszabály már nagyon sok helyen nem felel meg a jogszabályoknak, és egyszerűbb újat elfogadni.

  Jeleznem kell a módosított létesítő okiratban a megváltoztatott szövegeket?

  Kötelező megjelölni, hogy az okirat mely része változott, pl. dőlten vagy vastagon szedett betűvel kiemelve a megváltozott részeket.

  Ki adhatja be a kérelmet?

  A szervezet képviselője (vagy annak meghatalmazottja) adhatja be a kérelmet.

  Elektronikus vagy papír alapon nyújthatunk be változásbejegyzés iránti kérelmet?

  Ha a szervezet jogi képviselő nélkül jár el, vagy ha nem közhasznú, akkor lehet papír alapon is (a számítógéppel kitöltött valamint a kézzel írott forma is megfelelő). Elektronikusan mindenképpen lehet.

   

  Hír aktualitása: 
  kedd, 2016, március 15
 • Az egyesületek és az alapítványok 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. A megyénkben 3000 civil szervezet érintett, melynek eddig mindössze 30 %-a tett eleget a törvényben előírt kötelezettségének.

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15.-én a nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szervezetek a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötelesek a létesítő okiratuknak mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.

  A civil szervezetek nyilvántartásba vételét és a nyilvántartás vezetését a bíróság, megyénkben az Egri Törvényszék végzi. A megyénkben nyilvántartott civil szervezetek egy harmada helyezkedett az új jogszabály hatálya alá. A változás, vagyis a létesítő okirat módosítására vonatkozó kötelezettség Heves Megyében így jelenleg mintegy 3000 civil szervezetet - egyesületet, sportegyesületet, szövetséget, klubot, vadásztársaságot, polgárőrséget, alapítványt - érint. 

  Ezek a szervezetek 2016. március 15-ét követően a korábbi jogszabályoknak megfelelő alapszabállyal nem működhetnek jogszerűen.

  A határidő lejárata előtti időszak ügydömpingjének elkerülhetősége miatt felhívjuk a civil szervezetek figyelmét az alábbiak szerinti módosítási kötelezettségre és arra, hogy változásbejegyzési kérelmeiket folyamatosan előterjeszthetik az Egri Törvényszéken.

  Az Egri Törvényszék hivatalos sajtóközleményét itt olvashatják.

  Amennyiben kérdése van a létesítő okirat módosítással kapcsolatban kérem bizalommal forduljon a Heves megyei CIC munkatársaihoz.

  E-mail: normaalapitvany@gmail.com

  Telefon: +36 36 420-660

  Hír aktualitása: 
  kedd, 2016, március 15
 • Küldj egy jelet lentről!

  Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil törvény) és a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet részletesen meghatározza a testületek kialakítására vonatkozó alapvető szabályokat. A NEA testületeit a hatályos szabályok szerint egy kilenctagú Tanács és öt, egyenként kilenctagú kollégium alkotja.

  A NEA minden testülete esetében a tagság egyharmada választás útján (civil szervezetek jelöltjei), a tagság kétharmada pedig delegálás útján (Országgyűlés és miniszterek) kerül betöltésre. A NEA új testületei kizárólag akkor kezdhetik meg a működésüket, ha a Civil törvényben meghatározott teljes létszámmal felálltak, ami csak a választás és a delegálás párhuzamos lebonyolítása mellett lehetséges.

  Balog Zoltán miniszter úr – az emberi erőforrások minisztere – 2016. január 25-én felhívást tett közzé a Civil Információs Portálon, illetve két országos napilapban (Magyar Idők, Népszava), mellyel megnyitásra került a 30 napos elektori jelöltállítási időszak.

   

  Az elektori nyilvántartó rendszer elektronikus elérhetősége: http://civil.info.hu/web/nea/szervezet

  Segítség a tájékozódásban ppt.

  Forrás:ERKE

  Hír aktualitása: 
  szerda, 2016, február 24
 •  

  Felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerében való részvételre

  Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek az Alap civil jelöltállítási rendszerébe, egy-egy képviselőjükön keresztül elektori gyűléseken választhatják meg az Alap Tanácsának és kollégiumainak civil delegált tagjait.

  Ezt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 71-72. §-ai, továbbá a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (NEAr.) 20-24. §-ai szabályozzák. A civil jelöltállítási rendszerbe azok az országos (legalább hét megyére kiterjedő tartós tevékenység) vagy területi (helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit) hatókörű civil szervezetek jelentkezhetnek be és állíthatnak elektort, amelyek szándékukat e felhívásban meghatározott módon jelentik be.

  Az elektori nyilvántartó rendszerben az érvényes bejelentkezéshez szükséges feltétel:

  - a civil szervezetnek rögzíteni kell a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat, amely szükség esetén tartalmazza a civil szervezet által javasolt tanácsi, illetve kollégiumi tagjelölt életrajzát;

  - a civil szervezetnek csatolni kell az elektori nyilvántartó rendszer által előállított, a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat és a NEAr. 20. § (3) a)-d) pontjai szerinti nyilatkozatokat tartalmazó dokumentum – civil szervezet képviselője és az elektor, valamint két tanú által megfelelően aláírt – oldalhű digitális másolatát (minta: NEAr. 2. melléklete).

   

  Az elektori nyilvántartó rendszer elektronikus elérhetősége:

  HTTP://CIVIL.INFO.HU/WEB/NEA/SZERVEZET

   

  A bejelentkezés határideje: 2016. február 24.

   

  A határidőn túli bejelentkezések nem fogadhatók el. A jogszabályokban foglaltaknak megfelelő módon bejelentkezett civil szervezetek bejelentkezésük elfogadásáról, ezt követően az elektori gyűlés helyéről és idejéről értesítést kapnak a bejelentkezés során megjelölt elektronikus levélcímekre.

  Felhívom a civil szervezetek figyelmét, hogy az Alap civil jelöltállítási rendszerében történő részvételük, csak a 2016. február 24. napjáig hiánytalanul teljesített bejelentkezés elfogadását követően lehetséges.

  További információ kérhető az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ügyfélszolgálatától a 06-1-795-4100 telefonszámon és a nea@emet.gov.hu e-mail-címen. A civil jelöltállítási rendszerrel kapcsolatos információk folyamatosan elérhetőek a www.civil.info.hu weboldalon is.

  Budapest, 2016. január 25.

   

  Balog Zoltán sk.

   

  emberi erőforrások minisztere

  Hír aktualitása: 
  szerda, 2016, február 3
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton 'Civil Információs Centrum' címet nyert civil szervezetek


   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által Civil Információs Centrum (továbbiakban CIC) cím elnyerésére meghirdetett pályázati kiírásra 2015. december 15-ig lehetett pályázatokat benyújtani.

  A pályázati kiírás célja szerint a pályázó civil szervezetek a kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén nyerhették el a CIC címet.

  A CIC-ek által ellátandó feladatkör aktualizálásának eredményeképpen 2016-ban különös hangsúlyt kap a magyar-külhoni magyar kapcsolat- és közösségépítés és a közfoglalkoztatás eredményességének elősegítése.

  A 2016. évi „Civil Információs Centrum" címpályázatra beküldött pályázatok megyénkénti győztesei:

   

  Bács-Kiskun megye - Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület

  Baranya megye - Nevelők Háza Egyesület

  Békés megye - Cetera Egyesület

  Borsod-Abaúj Zemplén megye - Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

  Budapest - Századvég Politikai Iskola Alapítvány

  Csongrád megye - Kurca Vidéke Polgári Egyesület

  Fejér megye - Echo Innovációs Műhely

  Győr-Moson-Sopron megye - United Way Kisalföld Alapítvány

  Hajdú-Bihar megye - Civilek a Fiatalokért Egyesület

  Heves megye - Egri Norma Alapítvány

  Jász-Nagykun-Szolnok megye - Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat

  Komárom-Esztergom megye - Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület

  Nógrád megye - A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány

  Pest megye - Isten Szolgálatában Református Misszió Alapítvány

  Somogy megye - Éléstár Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület

  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Hierotheosz Egyesület

  Tolna megye - Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület

  Vas megye - Hegypásztor Kör

  Veszprém megye - Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület

  Zala megye - Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

  Hír aktualitása: 
  szerda, 2016, január 6
 • Tisztelt Ügyfelek!

  A Heves Megyei Civil Információs Centrum 2015. december 18. és 2016. január 4. között zárva tart.

  Kérdéseiket a normaalapitvany@gmail.com címen tehetik fel.

  Hír aktualitása: 
  péntek, 2015, december 18
 • A Heves Megyei Civil Információs Centrum tájékoztató napokat tart a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó működési és szakmai pályázati kiírásaival kapcsolatban az alábbi helyszíneken és időpontokban:

  2015.december 7. hétfő, 14.00

  Eger, Kossuth Lajos u. 9. - Megyeháza,Eszterházy-terem

   

  2015.december 7. hétfő, 16.30

  Mátraderecske, Hősök tere 12. - Polgármesteri Hivatal (Tanács terem)

   

  2015.december 08. kedd, 16.30

  Lőrinci, Szabadság tér 4. - Közösségi ház

   

  2015.december 10. csütörtök 15.00

  Füzesabony,Széchenyi út 6. fsz. 1. - Kis-Bocs Baba Mama Alapítvány Iroda

   

  2015.december 10. csütörtök 17.00

  Heves,Erkel Ferenc utca 2. - Kulturális Központ

   

  A részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött,melyet az alábbi elérhetőségeken tehet meg:

  Egri Norma Alapítvány – 06-36/420-660; normaalapitvany@gmail.com

  Hír aktualitása: 
  hétfő, 2015, december 7
 • A Heves megyei Család, és Esélyteremtési Önkéntes Ház, az Új Nemzedék Plusz Kontaktpont és az Összhang Közhasznú Egyesület összefogásában Baba-Mama Kuckó jön létre.

  A megnyitóra minden kedves érdeklődőt várnak.

               

  Hír aktualitása: 
  szombat, 2015, december 12
 • A Facebook egy új szolgáltatást mutatott be, amellyel a nonprofit szervezetek adományokat tudnak fogadni. Az adományokat lehet meghatározott célokra is gyűjteni, de nem címkézett pénzeket is lehet adni.

  A közösségi oldal kihasználja a felhasználók ismeretségi körét, így ha valaki adományoz egy szervezetnek, azt annak oldalán (Pages) tudja megtenni. Természetesen meg is tudja osztani ezt az ismerőseivel, hátha ők is kedvet kapnak hozzá. A szervezetek egyszerre több célra is gyűjthetnek pénzt a felhasználóktól.

  Mág többet olvashat a szolgáltatásról ITT.

  Hír aktualitása: 
  szerda, 2015, december 2

Oldalak

Print Friendly, PDF & Email