Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

A ZÖLD FORRÁS 2017. évi pályázati felhívása a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

 

1. A pályázati támogatás célja

A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

2. A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;

2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;

3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

a) élőhelyvédelem;

b) földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;

c) tájvédelem;

d) környezet- és természetvédelmi monitorozás;

e) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;

f) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;

g) környezetvédelmi tanácsadás;

h) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;

i) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;

j) ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása;

k) természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

Kizárólag parlagfű-mentesítési projektekre, valamint háziállatok ivartalanítására és chipezésére támogatás nem kérhető!

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A támogatás általános működési költségekre nem igényelhető!

3. A pályázók köre

Pályázatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

a) 2015. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;

b) tevékenységüket Magyarországon végzik;

c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet- és / vagy természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek

d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;

e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;

f) 2015-ben és 2016-ban környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi tevékenységet folytattak;

g) 2015. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozták.

 

4. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 600.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.

 

5. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje

A minden oldalon cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és a kötelezően csatolandó mellékletét – úgymint a kitöltött pályázati adatlapot excel formátumban, és a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelt változatát tartalmazó elektronikus adathordozót –; az alábbi módon és formában várjuk. Pályázati díj nincs.

Postai úton, a zárt borítékon feltüntetve: „Zöld Forrás 2017 pályázat”

A könyvelt (ajánlott, vagy tértivevényes) postai küldeményt az alábbi címre kell postázni:

Földművelésügyi Minisztérium

Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya

1055 Budapest, Kossuth tér 11.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2017. április 21.

(postabélyegző kelte)

A pályázati kiírás és az egyéb dokukumetumok az alábbi linkekre kattintva elérhetők.

Beszámoló Tájékoztató ZF2017

Adatlap ZF2017

Zöld Forrás 2017 PF

Forrás:www.kormany.hu

Határidő: 
péntek, 2017, április 21
Print Friendly, PDF & Email