Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

 


Kiskörei Ifjúsági Nap


 

A Mozdulj Kisköre Ifjúsági Egyesület idén első alkalommal szervezi meg a Kiskörei Ifjúsági Napot. A rendezvény napján délelőtt színvonalas vetélkedőkkel, ügyességi feladatokkal várják az érdeklődőket. Tübb szervezet is képviselteti magát a helyszínen.

Továbbá fellépnek az Intim Torna Illegál és a  Kowalsky meg a Vega együttesek. Az este pedig a hevesi Panzió Music Club rezidens DJ-nek a műsorával fog zárulni.

A csapat- és ügyességi versenyekre a jelentkezéseket a mozdulj.kiskore@gmail.com email címre küldjék 2016. 08. 07-ig.

A rendezvény a délelőtt folyamán ingyenesen látogatható. A koncertekre a belépők egységesen 1500 Ft-ba kerülnek (6 éves kor alatt ingyenes). A jegyeket elővételben is meg lehet vásárolni a Városi Könyvtárban és a Művelődési Házban 1200 Ft-ért.

 


JÖN...


 

 

Mozdulj! Újra sportolunk az AGRIA Parkban

 

 


Felhívás! A Nemzeti Ifjúsági Tanács proaktív önkénteseket keres megyei koordinátori feladatok ellátására


Érdekel az ifjúsági érdekképviselet? Szívesen rendeznél különféle programokat a fiataloknak?Kipróbálnád milyen egy országos szintű ernyőszervezet koordinátoraként tevékenykedni?

A Nemzeti Ifjúsági Tanács proaktív önkénteseket keres megyei koordinátori feladatok ellátására

A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) feladatának tekinti az ifjúság, az ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó szervezetek közös gondolkozásának előremozdítását, érdekképviseletük ellátását hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A hálózat létrehozásával kívánunk helyi szinten jelen lenni a fiatalok és a fiatalokkal foglalkozó szervezetek életében, hozzájárulni a fiatalok igényein alapuló valós érdekképviselet megteremtéséhez, az alulról építkező jelzőrendszer kiépítéséhez. A koordinátorok segítségével biztosított a közvetlen találkozás a helyi fiatalokkal, és a velük foglalkozó szakemberekkel, ezáltal hatékonyabb, gyorsabb, egyszerűbb a fiatalok a véleményének becsatornázása - a NIT rendszerén keresztül - a döntéshozatali folyamatokba.

Jelen felhívásban Heves megyébe keresünk 1 főt koordinátori pozícióba!

A megyei koordinátorok feladatai:

    - a Nemzeti Ifjúsági Tanács megyei szintű képviselete;
    - a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot népszerűsítő rendezvények szervezése és lebonyolítása;
    - állandó kommunikáció a NIT vezetőségével és munkatársaival;
    - részvétel képzéseken, találkozókon.

Amit ajánlunk:

    - szakmai segitségnyújtás a programok szervezésében és lebonyolításában;
    - releváns szakmai tapasztalat szerzése mind az ifjúsági szektor területén, mind rendezvényszervezés terén;
    - részvétel egy országos ernyőszervezet munkájában;
    - ajánlólevél későbbi munkavállaláshoz;
    - lehetőség gyakorlatként való leigazolásra.

Jelentkezz, ha:

    - elmúltál 18 éves
    - elkötelezett vagy az ifjúságot érintő ügyek iránt és érdekel a fiatalok érdekképviselete;
    - releváns szakmai tapasztalattal rendelkezel;
    - szeretnél részt venni a NIT érdekképviseleti munkájában.

JELENTKEZZ a titkar@ifjusagitanacs.hu email címen önéletrajzzal, motivációs levéllel, lehetőség szerint szervezeti ajánlólevéllel és a megye megjelölésével legkésőbb 2016. augusztus 15. éjfélig.

Forrás:

www.ifjusagitanacs.hu

Bővebb információ:

titkar@ifjusagitanacs.hu

06 (1) 438 2050

 


Létesítő okirat módosítás!!!


Az egyesületek és az alapítványok 2017. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. A megyénkben 3000 civil szervezet érintett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15.-én a nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szervezetek a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötelesek a létesítő okiratuknak mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.

Tekintettel a  határidő közelségére és a civil szervezetek nagy számára, a bíróságoknak a közeljövőben hirtelen növekvő ügyteherre kell készülniük. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek új Ptk. hatálya alá helyezkedése zökkenőmentesen megvalósuljon, a bíróság az erőforrások hatékonyabb elosztásával és a munkafolyamatok átszervezésével segíti az ügyszak működését, együttműködik szakmai napok szervezésében az Ügyvédi Kamarával és a Civil Információs Centrummal közösen, de ahhoz, hogy a civil szervezetek működése, akár a jövő évi pályázatokon való részvétele zökkenőmentes legyen, a civil szervezetek aktív közreműködésére is szükség van.

A 2017. március 15-i határidő lejárata előtti időszak ügydömpingjének elkerülhetősége miatt felhívjuk a civil szervezetek figyelmét az alábbiak szerinti módosítási kötelezettségre és arra, hogy változásbejegyzési kérelmeiket folyamatosan előterjeszthetik az Egri Törvényszéken.

Számos olyan civil szervezet működik, amely nem rendelkezik úgynevezett állandó jogi képviselővel, akik felhívnák a civil szervezetek figyelmét a módosítások szükségességére. Ezért a bíróság általános tájékoztatóval, mindenki számára hozzáférhető felhívással, valamint a szükséges nyomtatványok elérhetővé tételével igyekszik a jogi képviselő nélkül rendelkező feleket eligazítani az eljárás menetében.

A legfontosabb rendelkezések jogszabályi háttere:

A létesítő okirat módosításához a legfőbb szerv döntése szükséges.

A létesítő okiratot az új Ptk. általános szabályai és az egyesületekre, alapítványokra vonatkozó speciális szabályok szerint kell módosítani.

Az általános rendelkezéseket az új Ptk. 3:1.§ - 3:48.§-aiban, az egyesületekre vonatkozó speciális rendelkezéseket a 3:63.§ - 3:87.§-aiban, míg az alapítványokra vonatkozóakat a 3:378.§ - 3:404.§-aiban találják.

A módosítás során figyelemmel kell lenni fenti szabályokon túl az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényre (Ectv.), valamint a speciális jogállású szervezetekre vonatkozó jogszabályokra (pl. sportegyesület, vadásztársaság, polgárőr szervezet).

A létesítő okirat módosítását elhatározó közgyűlés jegyzőkönyvét, jelenléti ívet is csatolni kell a változásbejegyzési kérelemhez.

Amennyiben a szervezetnél egyidejűleg tisztújítás is történik, akkor a hatályos jogszabályoknak megfelelő feladatvállaló nyilatkozatot is tennie kell a vezető tisztségviselőknek, amelyet szintén csatolni kell.

Ha a szervezet székhelye változik, akkor székhelyhasználati engedély, valamint tulajdoni lap is szükséges a változásokhoz.

További változás, hogy 2015. január 1. napjától új (ÁNYK) formanyomtatványok kerültek bevezetésre, amelyek a www.birosag.hu oldalon érhetőek el. A formanyomtatványok használatához fontos tudnivaló, hogy külön program telepítése szükséges.  

Az egyesületekre vonatkozó változásbejegyzési kérelem-nyomtatvány a PK – 101 V, míg az alapítványokra vonatkozó a PK -102 V.

Az ÁNYK nyomtatványokon túlmenően a www.birosag.hu weboldal civil szervezetekre vonatkozó részénél számos formanyomtatvány és mintaokirat tölthető le, amelyeket az eljárásban fel lehet használni.

A nyomtatványokat a kérelmező választása szerint be lehet nyújtani elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül, vagy papír alapon.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában meghatározott szervezetnek azonban az eljárás kötelezően elektronikus. Ennek megfelelően a teljesség igénye nélkül az elektronikus eljárás vonatkozik a közhasznú szervezetekre, továbbá a hegyközségekre, pártokra, az országos sportági szakszövetségekre és a szövetségekre, de a jogi képviselővel eljáró civil szervezetekre is.

Az eljárásra jogosult egyesületek esetén a nyilvántartásban szereplő képviselő, míg alapítványok esetében az alapító/alapítók.

A változásbejegyzési eljárásban valamennyi iratot teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell benyújtani – vagyis az okiraton két tanú az aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozatot tevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá.

Az eljárásban való eligazodás elősegítésére igénybe vehető a Civil Információs Centrum (3300 Eger, Deák Ferenc u. 59.) ahol a nonprofit szervezetek számára nyújtanak szakszerű, és időszerű tanácsokat.

 

Amennyiben kérdése van a létesítő okirat módosítással kapcsolatban kérem bizalommal forduljon a Heves megyei CIC munkatársaihoz.

E-mail: normaalapitvany@gmail.com

Telefon: +36 36 420-660

 

Létesítő okirat módosításával kapcsolatos tájékoztató anyaga.

 

Print Friendly, PDF & Email