Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 


Felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerében való részvételre


Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek az Alap civil jelöltállítási rendszerébe, egy-egy képviselőjükön keresztül elektori gyűléseken választhatják meg az Alap Tanácsának és kollégiumainak civil delegált tagjait.

Ezt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 71-72. §-ai, továbbá a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (NEAr.) 20-24. §-ai szabályozzák. A civil jelöltállítási rendszerbe azok az országos (legalább hét megyére kiterjedő tartós tevékenység) vagy területi (helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit) hatókörű civil szervezetek jelentkezhetnek be és állíthatnak elektort, amelyek szándékukat e felhívásban meghatározott módon jelentik be.

Az elektori nyilvántartó rendszerben az érvényes bejelentkezéshez szükséges feltétel:

- a civil szervezetnek rögzíteni kell a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat, amely szükség esetén tartalmazza a civil szervezet által javasolt tanácsi, illetve kollégiumi tagjelölt életrajzát;

- a civil szervezetnek csatolni kell az elektori nyilvántartó rendszer által előállított, a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat és a NEAr. 20. § (3) a)-d) pontjai szerinti nyilatkozatokat tartalmazó dokumentum – civil szervezet képviselője és az elektor, valamint két tanú által megfelelően aláírt – oldalhű digitális másolatát (minta: NEAr. 2. melléklete).

 

Az elektori nyilvántartó rendszer elektronikus elérhetősége:

HTTP://CIVIL.INFO.HU/WEB/NEA/SZERVEZET

 A bejelentkezés határideje: 2016. február 24. 

A határidőn túli bejelentkezések nem fogadhatók el. A jogszabályokban foglaltaknak megfelelő módon bejelentkezett civil szervezetek bejelentkezésük elfogadásáról, ezt követően az elektori gyűlés helyéről és idejéről értesítést kapnak a bejelentkezés során megjelölt elektronikus levélcímekre.

Felhívom a civil szervezetek figyelmét, hogy az Alap civil jelöltállítási rendszerében történő részvételük, csak a 2016. február 24. napjáig hiánytalanul teljesített bejelentkezés elfogadását követően lehetséges.

További információ kérhető az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Ügyfélszolgálatától a 06-1-795-4100 telefonszámon és a nea@emet.gov.hu e-mail-címen. A civil jelöltállítási rendszerrel kapcsolatos információk folyamatosan elérhetőek a www.civil.info.hu weboldalon is.

Budapest, 2016. január 25.

Balog Zoltán sk.

 emberi erőforrások minisztere

 


 FIGYELEM!!! Nagyon fontos határidő közeledik


 Az egyesületek és az alapítványok 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. A megyénkben 3000 civil szervezet érintett, melynek eddig mindössze 30 %-a tett eleget a törvényben előírt kötelezettségének.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15.-én a nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szervezetek a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötelesek a létesítő okiratuknak mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.

A civil szervezetek nyilvántartásba vételét és a nyilvántartás vezetését a bíróság, megyénkben az Egri Törvényszék végzi. A megyénkben nyilvántartott civil szervezetek egy harmada helyezkedett az új jogszabály hatá

 lya alá. A változás, vagyis a létesítő okirat módosítására vonatkozó kötelezettség Heves Megyében így jelenleg mintegy 3000 civil szervezetet - egyesületet, sportegyesületet, szövetséget, klubot, vadásztársaságot, polgárőrséget, alapítványt - érint. Ezek a szervezetek 2016. március 15-ét követően a korábbi jogszabályoknak megfelelő alapszabállyal nem működhetnek jogszerűen.

A határidő lejárata előtti időszak ügydömpingjének elkerülhetősége miatt felhívjuk a civil szervezetek figyelmét az alábbiak szerinti módosítási kötelezettségre és arra, hogy változásbejegyzési kérelmeiket folyamatosan előterjeszthetik az Egri Törvényszéken.

Az Egri Törvényszék hivatalos sajtóközleményét itt olvashatják.

 


UniCredit Bank - ”ÜGYFELET AJÁNLOK” SZÁMLANYITÁSI AKCIÓ


 Az Akció időtartama: 2015.11.10 – 2016.03.31. között (5 hónap)

UniCredit „Ügyfelet ajánlok” számlanyitási akció

Az UniCredit Bank Hungary Zrt (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., továbbiakban: „Szervező”) „Ügyfelet

ajánlok” számlanyitási akciót (továbbiakban: Akció) hirdet.

Az akció keretében magánszemély lakossági és kisvállalati ügyfelek fennálló szerződéses jogviszonyuk alapján

a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott módon és feltételekkel az akcióban való részvételre válnak

jogosulttá.

Lakossági ügyfelek esetén:

2015.11.10 - 2016.03.31. között új lakossági bankszámlát nyitó Premium banking ügyfél 3 havi zárlati

díjmentességre válik jogosulttá a III. pontban részletezett feltételek teljesítése esetén.

Az egyes lakossági számlacsomagokra vonatkozó EBKM: 0,01%.

Kisvállalati ügyfelek részére:

1. 2015.11.10 – 2016.03.31. között számlát nyitó új kisvállalati ügyfél számlanyitási díjmentesség.

2. 2015.11.10 – 2016.03.31. között számlát nyitó új kisvállalati ügyfél első 3 havi zárlati díjmentesség.

3. 2015.11.10 – 2016.03.31. között számlát nyitó új kisvállalati ügyfél első 3 havi zárlati díjmentesség

eltelte után további 9 havi zárlati díjmentességben részesül a III. pontban részletezett feltételek teljesítése esetén.

Részvételi feltételek

 


 Pályázati felhívás a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és áldozatok Emlékévéhez kapcsolódóan


  

Forrás:www.emet.gov.hu

Print Friendly, PDF & Email