Hírlevél

Feliratkozom az alábbi hírlevélre:

Kérjük, feliratkozás után ellenőrizze a levélszemét (spam) mappáját is, előfordulhat, hogy a megerősítő levél oda érkezik.

Támogatóink

      
v h k sze cs p szo
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 


Föld órája Eger


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A WWF Föld Órája egy világméretű önkéntes kezdeményezés, amely megpróbálja felhívni az emberek, vállalatok, intézmények, kormányok figyelmét a környezetszennyezés és a túlfogyasztás okozta problémákra. Az akció keretében arra kérik a résztvevőket, támogatókat, hogy minden év márciusának utolsó szombatján este világszerte kapcsolják le egy órára a fölösleges világítást és áramtalanítsák a különféle elektromos készülékeket.

Idén több szervezet fogott össze annak érdekében, hogy a fenti célokat a Egerben is hirdessék. A szervezők egy flashmob keretén belül egy veszélyeshulladék gyűjtő konténert helyeznek ki az Eszterházy térre, amibe elhasznált villanykörtét helyezhetnek el a lakosok, cserébe egy ehető körtét kapnak.

Csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez!

Ha még többet szeretne megtudni az eseményről keresse fel a Facebook oldalunkat.

 


1 éves a Heves Megyei Önkéntes Kerekasztal


 

2016. márciusában öt szervezet összefogásával megalakítottuk a Heves Megyei Önkéntes Kerekasztalt, melynek célja az önkéntesség népszerűsítése kiemelten a fiatalok körében.
Első születésnapunk alkalmából egy véradással egybekötött összejövetelt szervezünk, melyre mendenkit nagy szeretettel várunk, nem csak úgy mint véradót.

Érdekes programokkal, nyereményjátékkal és természetesen tortával várjuk az érdeklődőket.

Az időpont: 2017. április 6. 15.00
Helyszín: Új Nemzedék Közösségi Tér - Eger, Érsek utca 8.

Ha szeretne még többet megtudni az eseményről, keresse fel az Önkéntes Kerekasztal Facebook oldalát.


NEA pályázatok elszámolásával kapcsolatban tart informális előadást a Heves Megyei CIC


 2017. március 22-én a NEA pályázatok elszámolásáról tartunk előadást. Az eseményen választ kaphatnak a 2016. évi NEA támogatások elszámolásával kapcsolatos kérdésekre.

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött. Kérem az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelentkezzen.

Helyszín: Eger -  Megyeháza, Barkóczy-terem

Időpont: 2017.03.22. 15.00 óra

Telefon:+36 36/420-660

E-mail: normaalapitvany@gmail.com

 


Ön tudta, hogy a közérdekű önkéntes tevékenység bejelentése kötelező?


A mai napig vannak olyan civil szervezetek, akik nincsenek tisztában azzal, hogy akkor legális az önkéntesek foglalkoztatása, ha a szerevezetük be van jelentve az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Cikkünk további részében a bejelntési procedúráról olvashatnak.

Bejelentés és nyilvántartásba vétel
A fogadó szervezet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős által vezetett minisztériumnak (Emberi Erőforrások Minisztériuma) a Köt. melléklete szerinti Bejelentési lapon köteles előzetesen bejelenteni
a) az önkéntesek foglalkoztatását,
b) a Bejelentési lapon feltüntetett adatokban bekövetkező változásokat.

A bejelentéshez mellékelni kell
a) helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát;
b) civil szervezet, közhasznú szervezet esetében
    ba) a hatályos létesítő okirat másolatát és
    bb) a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását a szervezet adatairól (hatályos kivonat, cégkivonat);
c) egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását az egyházi jogi személy adatairól.

Fogadó intézmény, illetve annak fenntartója esetén a bejelentéshez mellékelni kell annak igazolását, hogy a fogadó intézmény jogszerűen működik, továbbá, ha a fogadó intézmény, illetve annak fenntartója
a) egyesület, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság vagy egyéni cég, a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását a szervezet adatairól,
b) egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséről az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározott igazolás.

Ha a fogadó szervezet egyházi jogi személy - annak alapszabályában jogi személynek nyilvánított, bírósági nyilvántartásba nem vett - szervezeti egysége, a kérelemhez mellékelni kell az egyházi jogi személy képviselőjének erre vonatkozó nyilatkozatát.
Közhasznú szervezet esetén az adatváltozás bejelentésekor a létesítő okirat másolatát csak akkor kell mellékelni, ha az abban megjelölt cél, illetve tevékenységi kör megváltozott.
A bejelentett adatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma [a továbbiakban: Minisztérium] a fogadó szervezetek nyilvánossága és az önkéntesek védelme érdekében nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vételről a Minisztérium kizárólag az iratok alapján dönt. A Minisztérium a 
nyilvántartásban szereplő adatokat átadja a munkaügyi hatóságnak és a munkavédelmi hatóságnak az önkéntesek jogszabályszerű foglalkoztatásának ellenőrzése céljából.
A Minisztérium megtagadja a bejelentő, illetve a bejelentésben meghatározott tevékenységi kör nyilvántartásba vételét, illetőleg törli a nyilvántartásból a fogadó szervezetet, illetve tevékenységi kört, ha
a) a bejelentő nem a III. pont szerinti fogadó szervezet,
b) kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a bejelentésben megjelölt tevékenységi körben önkéntes nem foglalkoztatható.

Ha a Minisztérium tudomására jut, hogy a fogadó szervezet a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, felhívja a fogadó szervezetet a kötelezettség teljesítésére. Ha a bejelentési kötelezettségének a fogadó szervezet a felhívás kézhezvételét követő harminc napon belül nem tesz eleget, a Minisztérium határozatban - a jogsértés súlyának figyelembevételével - legfeljebb egy évre megtiltja a fogadó szervezetnek önkéntes foglalkoztatását, és az általa vezetett nyilvántartásban feltünteti
a) a fogadó szervezet nevét, székhelyét és adószámát,
b) a tilalom kezdetének és megszűnésének időpontját.

Forrás: EMMI-Nemzeti Együttműködési Alap Segédlet a "Civil szervezetek működésének támogatása 2016." című pályázati kiíráshoz (2015)


Civil szervezetekhez kapcsolódó törvényi változások 2017


Az eddigi szabályozás szerint a civil szervezeteknek 2017. március 15-ig kellett megfeleltetni létesítő okiratukat az új Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezéseinek. Azonban ezt a határidőt 2017. január 1-jével, a törvény módosításával teljesen eltörölték (2016. évi CLXXIX. törvény). Ez nem jelenti azt, hogy nem kell azokat a létesítő okiratokat módosítani, amelyeké még eddig nem történt meg, hanem legkésőbb akkor kell az alapító okiratokat/alapszabályokat a Ptk. rendelkezései szerint megváltoztatni, amikor egyéb okból is szükséges lesz a létesítő okirat módosítása.
Mivel a törvény változott, azok a szervezetek sem lehetnek nyugodtak, akik már megfeleltették létesítő okiratukat az új törvényeknek, hiszen nem csak a Ptk, hanem a Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) és a Civil eljárási törvény (2011. évi CLXXXI. törvény) is változott, 2017. március 1-jétől.
A legfontosabb változás, hogy a változásbejegyzési kérelem 60 napon belül történő bejelentésének elmulasztása esetén pénzbírsággal sújthatja a szervezetet a Törvényszék, ennek összege a 10.000 Ft-tól akár a 900.000 Ft-ig is terjedhet. Ugyanez érvényes a beszámolók benyújtásának elmaradásakor is, itt 1 éven belül kell ezt pótolni, máskülönben szintén bírságra számíthat a szervezet.

Szintén a változásbejegyzési eljárásokhoz kapcsolódó módosulás, hogy egyesületek esetében már nem kell tagjegyzéket csatolni a kérelemhez.
Új elem az is a törvényekben, hogy a bíróság csak egy alkalommal adhat hiánypótlást. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy a változásbejegyzési eljárás a sokszori, hiánypótlások miatt akár évekig húzódjon. Ez után a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó végzés esetében fellebbezésnek nincs már helye, azonnal jogerőssé válik. Ugyanez lesz érvényes a bíróság nyilvántartásba vételt és a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzések esetén is.
A módosított törvények megfogalmaznak olyan új elemeket is, melyek szerint a szervezeteknek működniük kell. Főleg az egyesületek esetében fordulhat elő, hogy az alapszabályukat esetleg újra módosítani kell majd a Ptk. változásai miatt. Általában azt rögzítik, hogy melyek azok a szabályok, amelyektől nem lehet eltérni. Az  egyesület céljának, létesítő okiratának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés érvénytelen, az eddigi szabályozásoktól eltérően leghamarabb 3 nappal később lehet megismételt közgyűlést tartani, legkésőbb 15 nap múlva. Ennek az időpontját is rögzíteni kell a meghívóban. Már nem kötelező a tagdíj meghatározása az alapszabályban, viszont új elem, hogy minden esetben bele kell foglalni, hogy alkalmaz-e az egyesület a szervezetből való kizárást, és ha igen, milyen esetek fennállása esetén.

Összességében tehát a módosítások kedvezőbbek a civil szervezetek részére. Hiába törölték el a határidőt, mégis érdemes átnézni a létesítő okiratunkat, és minél hamarabb módosítani azt, amennyiben szükséges, hiszen sok kellemetlenségük származhat abból, ha még a régi Ptk. szerint működnek, az esetleges pénzbírságról nem is beszélve. A régi törvényi hivatkozásokkal működő egyesületek és alapítványok esetében sokaknak már le is járt a képviselők mandátuma, így mindenképpen tisztújítást és létesítő okirat módosítást is végre kell hajtaniuk, máskülönben számolhatnak a bírsággal.

Forrás:birosag.hu; net.jogtar.hu (2011. évi CLXXV. törvény); net.jogtar.hu (2011. évi CLXXXI. törvény,eljárási szabályok); net.jogtar.hu (2013. évi V. törvény (Ptk.)


Egy nap másokért - a dm önkéntes programja dolgozói számára


 A dm az elmúlt 20 évben elköteleződött a környezetvédelem, az egészséges életmód, és a szociálisan hátrányos helyzetben élő családok, gyermekek támogatása mellett. 2013-ban programjaiba a civil szervezeteket is bevonta. Az Egy nap másokért kampány célja, hogy a dm Magyarország munkavállalói, a munkaidejükből 1 napot arra fordítsanak, hogy országszerte, önkéntesen, gyakorlati tudásuk felhasználásával segítsenek civil szervezeteknek, közösségeknek. Ezzel felhívva az emberek figyelmét az önkéntes munka fontosságára, s így biztosítva lehetőséget a személyes fejlődésre.

"Felhívás civil szervezetek részére!

Várjuk olyan civil szerveztek jelentkezését az ország egész területéről, akiknek önkéntes munkásra van szükségük, és mint lehetőséget ajánlhatunk vállalkozó kedvű munkatársaink figyelmébe. Cégünk több mint 2000 alkalmazottat foglalkoztat. Szakemberek széles skáláját tudjuk felvonultatni a számítástechnika, könyvelés, pénzügy, személyzeti ügyek, HR, marketing, beszerzés, PR, értékesítés, logisztika, vagyonvédelem, és takarítás területén, de természetesen egyéb, szakképesítést nem igénylő munkákat is szívesen meghirdetünk a munkatársaink körében.

Kérjük, töltse le tájékoztató levelünket, és a regisztrációs lapot. A programra jelentkezni a regisztrációs lap kitöltésével, és annak e-mailben való visszaküldésével lehet. A programról bővebb információ kérhető az onkentes@dm-drogeriemarkt.hu e-mail címen."

Egy nap másokért regisztrációs lap szervezetek részére

Egy nap másokért - dm dolgozói önkéntes nap - kiajánló

Forrás: www.dm-drogeriemarkt.hu

 


Segítség a pályázatok világában


Az Agenda Pályázatház Kft. az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
- Pályázatírás - térítésmentes az Egri Norma Alapítvány - ra való    hivatkozás esetén,
- Teljeskörű pályázati projektmenedzsment - térítésmentesen.
 
Aktuális pályázati alapok, civil szervezetek részére:

- EFOP-1.4.4-16    BARI SHEJ
- EFOP-1.8.7-16    Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében
- EFOP-1.3.6-17    Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása
- EFOP-1.3.8-17    Önkéntesség személyre szabva
- EFOP- 1.8.11-17 Az egészségtudatos fogyasztóvá válás helyi szintű elősegítése
- EFOP-1.3.9-17    Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása
- EFOP-1.8.9-17    Legyen más a szenvedélyed!
- KEHOP-1.2.1       Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

További információkkal kapcsolatban kérem, keressen a megadott elérhetőségeken.
Erdélyi Mihály
Pályázati tanácsadó
 
Elérhetőségek:
E-mail: mihaly.erdelyi@gmail.com
Tel.: 0620-423-2174

Print Friendly, PDF & Email